Telecomputing kjøper Oracle-konsulenter

Telecomputing kjøper Oracle-konsulenter

Svenske Stonebrix slukes av Telecomputing for 12,5 millioner kroner.

TeleComputings datterselskap Kentor har inngått avtale om å kjøpe StoneBrix AB, et svensk, Oracle-basert konsulentselskap. Betalingen består av et kontantvederlag på 10,6 millioner svenske kroner for alle aksjene i Stonebrix inkludert en netto kontantbeholdning på 2,2 millioner.

I tillegg har partene inngått avtale om tilleggsvederlag tilknyttet resultatmål for 2007 og 2008 til en antatt verdi av totalt 15 millioner svenske kroner, rundt 12,5 millioner norske kroner, over de nærmeste 18 månedene.

StoneBrix har 24 ansatte, hovedkontor i Göteborg, og forventes å omsette for 32 millioner svenske kroner med et estimert driftsresultat på 4 millioner i 2007.

- Ved å slå sammen Kentor og StoneBrix skaper vi en strategisk posisjon som den ledende leverandøren på Oracle-baserte løsninger og tjenester til mellomstore og store bedrifter i Sverige, sier Urban Berlinde, adm.dir i Kentor AB.

LES OGSÅ: Telecomputing vant offshore-avtale

TeleComputing får nå mer enn 400 ansatte i Sverige hvorav 55 i Gøteborg. Totalt får konsernet nå cirka 650 ansatte på ni lokasjoner i tre land med en årlig omsetningstakt på drøyt 800 millioner norske kroner.

- StoneBrix har hatt en meget positiv utvikling og styrker vår satsning på kvalifiserte tjenester innen Oraclebasert teknologi. Samtidig styrkes vår markedsposisjon i Gøteborgsregionen. Dette er et av de markedene vi opererer i hvor vi forventer kraftigst vekst de nærmeste årene, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Transaksjonen sluttføres 1. oktober 2007.

Enterprise