Telecomputing kjøper vekst

Telecomputing kjøper vekst

En omsetningsvekst på 69,8 prosent i fjerde kvartal satte punktum for et sterkt år for Telecomputing.

Total omsetning for Telecomputing-konsernet i fjerde kvartal 2007 var 221,1 millioner kroner, en vekst på 69,8 sammenliknet med samme periode i fjor. TeleComputing inngikk i oktober en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i StoneBrix for 10,6 millioner svenske kroner. TeleComputing har også avtalt tilleggsvederlag estimert til ytterligere 18 millioner, basert på resultatmål i løpet av 2008.

Ikke medregnet virksomheter som ble oppkjøpt i 2007, var omsetningen 147 millioner, en organisk vekst på 16,1 prosent.

LES OGSÅ: Satte ut it-sjefen

Driftsresultat før amortisering var 15 millioner kroner, mot fjorårets 10 millioner, som tilsvarer en EBITA-margin på 6,8 prosent.

Ordreinngangen i IT Operations-segmentet var på rekordhøye 222 millioner kroner. Nysalget i fjerde kvartal var også rekordhøyt og representerte 126 millioner kroner.

- Markedsutsiktene for Telecomputing er fortsatt meget gode. Selskapet forventer en organisk vekst som er høyere enn den generelle markedsveksten på 6-8 prosent, heter det i resultatpresentasjonen.

Selskapet forventer dermed å passere én milliard kroner i omsetning neste år.

Telecomputing

Tall i millioner kroner

Q4 2007

Q4 2006

Omsetning

222,1

130,2

Driftsresultat

13,2

9,5

Resultat etter skatt

23,5

20,3

Les om:

Enterprise