- Telenor-ledelsen bør gå

- Telenor-ledelsen bør gå

En toppledelse har det absolutte ansvar for sin egen informasjonstilgang, mener professor Tor Hernes.

Tor Hernes, Professor i organisasjonsteori ved Copenhagen Business School og Professor II ved Handelshøyskolen BI, sier i et debattinnlegg i Dagbladet at ledelsen i Telenor bør vurdere å trekke seg. Han mener toppledelsen har ansvar for all kommunikajson i et korsen, og selv legger opp informasjonskanaler som kopler den til virksomheten.

"Dermed designer den per definisjon også sin egen uvitenhet om virksomheten. Ansvaret for dette designet kan den ikke løpe fra, spesielt når dens design angår menneskers liv og død", skriver han.

Å organisere dreier seg grovt sett om å bygge en arkitektur som beskriver virksomheten som helhet. Helheten består av tusenvis av ting som er koplet sammen på forskjellig hvis. Den er med andre ord ekstremt kompleks.

Prioritering

En toppledelse kan ikke ha oversikt over hele virksomheten, og må ifølge Hernes prioritere mellom områder som er viktige og områder som er mindre viktige for toppledelsen å ha kontinuerlig og god informasjon om. Derfor regulerer toppledelsen i praksis sin tilgang til informasjon.

"Hvis det er riktig som media har rapportert, så har Telenor aktivt valgt å se bort fra at noe slikt kunne skje. Ikke fordi de ikke brydde seg, men fordi de bevisst gjennom design har valgt å ikke å la signaler om, for eksempel, menneskeliv i Bangladesh nå opp til seg. Det er dermed vanskelig å se hvordan en toppledelse i et respektabelt konsern i et av verdens rikeste og angivelig mest etiske land, hvis den velger å se bort fra mulig tap av menneskeliv, kan forsvare sin fortsatte eksistens" skriver Hernes.

Les hele kommentaren på DB:no .

Les om:

Enterprise