Telio-inntekter ned etter Nextgentel

Telio-inntekter ned etter Nextgentel

Omsetningen vokser for Telio, men marginene synker. - En del av planen, ifølge selskapet.

I fjerde kvartal 2012 økte omsetningen til det norske ip-telefoniselskapet Telio med 16 prosent, påpeker selskapet i en pressemelding. 110,9 millioner sammenlignet med 95,9 millioner året før.

I siste avsnitt avsløres det dog at EBITDA-marginen, det vil si inntekter før skatt og avskrivninger, endte på 16 millioner - sammenlignet med 25,6 millioner året før. Da har EBIDTA-marginen beveget seg fra 26,7 prosent Q4 2011 til 14,5 prosent i 2012s Q4.

Driftsinntektene endte på 5,2 millioner kroner, ned fra 16,1 millioner Q4 2011.

Nextgentel og lavere bruttomargin

«Økningen i driftsutgifter er i tråd med selskapets vekststrategi og er primrært relarert til økt stab innefor salg og support, samt kjøp av kunder,» skriver Telio Holding i pressemeldingen.

Det hører med til historien at Telio har kjøpt Nextgentel fra Teliasonera. «Driftsinntektene er påvirket av lavere bruttomargin og engangskostnader relatert til oppkjøpet av Nextgentel,» signerer selskapet.

Oppkjøpet ble fullført 31. januar, og vil mer enn doble selskapet i størrelse i tillegg til å utvide produktporteføljen.

«Kundevekst»

Administrerende direktør Eirik Lunde er svært fornøyd over kudeveksten, som har tatt firegangen sammenlignet med fjoråret. Veksten er på 15.678. Kundebasen ligger på 220.000 ved kvartalets slutt. Antallet mobilabonnement i selskapet har vokst med 6300, til totalt 23.000.

- Gjennom økte investeringer i salg og markedsføring opplevede selskapet et rekordhøyt tilfall av kunder, veksten er særlig i Norge og Nederland, sier Lunde.

Verdt å merke seg er det at Telio definerer kundevekst som produktsalg og ikke unike kunder.

Tro på fremtiden

Den nederlandske kundebasen er nå på 75.000. Med Nextgentel innabords og godt driv også i utlandet uttrykker Lunde stor tro på fremtiden.

- Oppkjøpsrelaterte kostnader og lavere bruttomargin ga lavere driftskostnader, men dette vil bli betydelig forbedret i kvartalene som kommer, sier han.

Les om:

Enterprise