Tieto sparker 1 300

Tieto sparker 1 300

Tieto-konsernet kutter 500 stillinger i Finland og 300 i Sverige. Den norske markedssjefen mener ansatte i Norge har liten grunn til bekymring.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Tieto-konsernet melder i dag at de kutter antallet ansatte globalt med 1 300 personer, skriver IT24.se.

og også med i i antallet 500 Sverige mister Finland 500 300 kutte land personer ytterligere øvrige ansatte i skal ansatte jobben. Konsulentselskapet

oppnå i Tieto-direktør Kimmo millioner frem mot å kuttene for Alkio Ifølge skal euro løpet årlige konsulentselskapet nettobesparelser nedskjæringene er Flesteparten skje kostnadsstruktur. Tieto skal priser konkurransedyktige og 2014. 50 av på oppnå nødvendig mer forventes 2012. sammen Til kunne at av

Selskapet faglige nå forhandlinger. skal innlede skal

Ny struktur

årene. sine annonsert har til perioden 10 prosent. I til finansielle 2016 fra mål også Konsulentselskapet 2012 kommende for økes skal de driftsmarginen

og (Service virksomheten inn ny videre i bransjedivisjoner Selskapet struktur tjenestelinjer Lines). (Industry implementere der en deles skal Groups)

fra har tydelig. våre skape må tydelighet de som samtidig vært kundene, retning, og Vi - og i aksjeeierne vi ansatte Tilbakemeldingen fokus veldig re…

Les om:

Enterprise