Tieto sparker 1300

Tieto sparker 1300

Men den norske markedssjefen mener ansatte i Norge har liten grunn til bekymring.

Tieto-konsernet melder i dag at de kutter antallet ansatte globalt med 1 300 personer, skriver IT24.se.

500 ansatte Finland i og 300 i Sverige mister jobben. Konsulentselskapet skal også kutte antallet ansatte med ytterligere 500 personer i øvrige land

Ifølge Tieto-direktør Kimmo Alkio er kuttene nødvendig for at Tieto skal kunne oppnå mer konkurransedyktige priser og kostnadsstruktur. Til sammen skal konsulentselskapet oppnå årlige nettobesparelser på 50 millioner euro frem mot 2014. Flesteparten av nedskjæringene forventes å skje i løpet av 2012.

Selskapet skal nå skal innlede faglige forhandlinger.

Ny struktur

Konsulentselskapet har også annonsert sine finansielle mål for de kommende årene. I perioden fra 2012 til 2016 skal driftsmarginen økes til 10 prosent.

Selskapet skal videre implementere en ny struktur der virksomheten deles inn i bransjedivisjoner (Industry Groups) og tjenestelinjer (Service Lines).

- Tilbakemeldingen fra kundene, de ansatte og aksjeeierne våre har vært veldig tydelig. Vi må skape tydelighet i fokus og retning, samtidig som vi retter opp konkurransedyktigheten i prisene våre, sier Tieto-direktør Kimmo Alkio ifølge IT24.se.

- Liten grunn til bekymring

Ifølge Trude Martinsen Brun, markeds- og kommunikasjonssjef i Tieto Norge, er det ennå for tidlig å si om kuttene vil berøre de norske ansatte.

- Strategien støtter det arbeidet vi har fokusert på de siste årene i Tieto Norway og vi opplever en positiv utvikling, sier hun.

- Vi tror det er liten grunn til bekymring for våre 500 ansatte.

Les om:

Enterprise