Tjener over en milliard på drift

Tjener over en milliard på drift

Get fikk 12.000 nye TV-kunder og nær 30.000 nye på internett-aksess.

Kommunikasjonsdirektør Øivind Husby i Get opplyser at tallene er foreløpige, men det er imponerende tall uansett.

I forhold til 2012 viser driftsresultatet (EBITDA) en forbedring på 226 millioner og ender på 1,17 milliarder kroner og omsetningen øker med 313 millioner kroner til 2,44 milliarder kroner.

- Driftsoverskuddet fratrukket avskrivinger og finanskostnader investeres i Norge. Fjorårets investeringsnivå lå i overkant av året før, sier Husby.

Uten at han presiserer nøyaktig betyr det sannsynligvis godt over en halv milliard.

Sterk kundevekst

Get har nå vel 280.000 Internett-aksesskunder i eget nett inkludert heleide partnerne som Loqal og Homebase. De nær 30.000 nye på Internettaksess kommer både fra kabel (HFC) og fiber. En stadig større andel av veksten kommer nå på fibertilknytninger, men trolig er det fortsatt på HFC størst del av kundeveksten kommer. (Merk at Loqals tall var inne også året før da Get leverte aksessen til dem også før kjøpet.) Selskapet har 491.000 TV-kunder.

I markedet er det sannsynligvis bare Altibox-partnerskapet med 38-40.000 i kundevekst i fjor som overgår Get. Telenors tall blir ikke kjent før onsdag morgen.

Nye tjenester

Det er et heftig konkurranserace mellom Telenor, Altibox og Get om spesielt nå integrasjon med mobil. Vi har fra før anledning til å teste Altibox sin mobilintegrasjon. Nå har vi også tilgang til Get. Begge via Internett noe som ikke er kommersielle tjenester i dag. Du må normalt være TV-kundene hos en av dem for å få tilgang. Vi har T-We fra Canal Digital som vanlig leverandør der vi bor. Det gir et brukbart sammenlikningsgrunnlag. Og kanskje en forsmak av virkeligheten den dagen alle nett blir åpne.

Vi opplever også Gets brukergrensesnitt på iPad som meget forseggjort og enkelt å bruke. Det er en fryd å finne fram og skifte mellom de 30 kanalene de foreløpig har gjort tilgjengelig på nettbrett. Get har kortere lagringstid av alt innhold enn Altibox som har to timer. Men bredere enn Canal Digital.

"Geting"

Foreløpig har Get 30 minutter på alle kanaler. Det som spesielt imponerer med Get er at du i ett og samme søk kan søke liniært innhold (TV) og ikke-liniært innhold (Filmer og fakta om TV-innhold). Det gir en unik oversikt og enkel tilgang til bakgrunnsinformasjon. Søkefunksjonen kaller de populært for Geting.

iPaden kan brukes til å styre Get-boksen i hjemmet, men Get utvikler også en ny fjernkontroll med samme funksjonalitet.

Filmarkivet til Get er tilgjengelig og du kan bruke for eksempel Seymor Play allerede mens de ennå ikke har implementert You Tube. Men det kommer. Samspillet med Twitter og Facebook er på plass.

For Get er dette første steg i en løpende integrasjon mellom TV, en enda mer avansert Get-boks, nettbrett og smarttelefon. Altibox er alt ute også på Android. Get foreløpig bare på Apple Ios. Telenor lover mobilintegrasjon i løpet av et halvår.

Vi opplever brukergrensesnittene både hos Altibox og Get som meget gode. Noen innbyrdes evaluering skal vi ikke forsøke oss på da slikt ofte går på smak og behag.

Ut over året kommer alle de tre store innholdsleverandørene med stadige oppgraderinger. Ett er sikkert – TV-opplevelsen smelter gradvis sammen med mobilopplevelsen. Medieinnholdet blir stadig rikere når Internett og linært TV smelter sammen med ikke-liniært innhold som filmer og faktatjenester.

Les om:

Enterprise