Tjener på mobil og tipping

Tjener på mobil og tipping

Buypass økte transaksjonsvolum, driftsresultat og fornyet avtale med Norsk Tipping i 2013.

Buypass melder økning i inntekter i 2013, fra 154,3 millioner kroner i 2012 til 157,8 millioner i 2013. Driftsresultatet endte på 32,9 millioner.

Selskapet har over de siste par årene opplevd kundevekst i både privat og offentlig sektor, og viser til betydelig økning i transaksjonsvolumet. I 2013 var transaksjonsveksten på omlag 17 prosentsammenliknet med 2012. Slike resultater fører også til nye investeringer, ifølge Buypass.

- Etter jevn vekst både på topp- og bunnlinje de siste årene, brukte vi 2013 til å gjennomføre tunge investeringer som ruster oss for økt konkurransekraft innenfor kjernevirksomheten vår, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass i en melding.

Tippe-avtale

At Buypass blant annet er en av fire ID-løsninger som benyttes i den norske ID-porten er én ting, men de aller fleste som leverer tippekupong (med eller uten Joker) bør være godt kjent med Buypass. Norsk Tipping fornyet i fjor avtelen med Buypass som leverandør av ID- og betalingstjenester, og inngikk en avtale for inntil åtte år.

Denne avtalen omfatter blant annet videreutvikling av Buypass sine løsninger for ID og betaling i alle brukerkanaler.

Sentralt i avtalen står håndteringen av mobilbetaling. Betalingsvolumet selskapet håndterer i denne endte på 1,5 milliarder kroner i 2013, nesten en dobling fra året før. Buypass, som ble etablert i 2001, eies av Evry og Norsk TIpping.

- Vi har over 400.000 aktive mobilkunder på vår plattform, et tall som stadig øker. Dette gir oss en svært interessant posisjon innenfor et viktig vekstområde, og vi ser allerede konkrete resultater av de mulighetene denne plattformen gir oss, sier Lindstøl.

Buypass ID ble i gjennomsnitt benyttet 35 millioner ganger pr. måned i 2013, av totalt 2,2 millioner kunder med Buypass ID på smartkort eller mobil.

Volumet i selskapets betalingsformidling var på over 600 millioner kroner pr. måned i 2013. I tillegg formidlet Buypass om lag seks milliarder kroner i premieutbetalinger fra Norsk Tipping.

Les om:

Enterprise