Tjenester skal drive HP-veksten

Tjenester skal drive HP-veksten

HP har opprettet interne kompetansegrupper mot utvalgte kunder for å utnytte mulighetene med it fra et forretningssynspunkt.

De siste seks kvartalene har Hewlett-Packard (HP) gjort det bedre enn analytikernes estimat. For finansåret som ble avsluttet 31. oktober omsatte HP for 104, 3 milliarder dollar mot 91,7 milliarder dollar året før. Det gir en vekst på 14 prosent.

Resultatet i henhold til GAAP (General Accepted Accounting Principles), det vil si driftsresultatet, kom på 8,7 milliarder dollar. Den positive kontantstrømmen på 3,6 milliarder dollar er tiltenkt tiltak for ytterligere vekst, vesentlig oppkjøp.

- Vi har hatt vekst i alle forretningsområder, til dels en betydelig vekst, sier Eivind Roald, administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge.

De 13 prosentene er ifølge HP det dobbelte av markedsveksten i Norge. Omsetningen på 4,69 milliarder kroner økte fra 4,14 milliarder i fjor og fra 4,0 milliarder kroner i 2005.

Ikke all omsetningen går gjennom Hewlett-Packard i Norge. Nærmere halvparten går direkte gjennom partnere. Omsetningen omfatter også salget av nettverksproduktene Procurve som selges uavhengig av HP sentralt.

Omsetningen reflekterer det HP generer på det norske markedet, ikke det som rapporteres til Brønnysund som er det HP selv selger.

Tjenester

God vekst i tjenester er Roald mest fornøyd med, ikke rart av en leder med bakgrunn fra Accenture. I løpet av året er det gjort avtaler for nærmere en milliard kroner.

Den største avtalen på 335 millioner kroner er med oljeselskapet Aibel i samarbeid med BT (British Telecom).

- Vi flytter oss fra primært å være på datarommet, til også å håndtere forretningssiden, forklarer Eivind Roald.

Ett eksempel er overvåkningen av Telenors infrastruktur. Ifølge HP kan toppledelsen i Telenor og EDB til en hver tid sjekke status på Telenors systemer.

- Oversikten viser om du overholder avtalene. Det brukes enkle virkemidler med rød og grønne lys. Er det rødt kan du borre deg nedover og finne frem til detaljene, hevder Roald.

- Naturligvis har vi oversikt over alle våre systemer, men noe spesielt for Telenor kjenner ikke jeg til, sier Endre Rangnes. Omorganisering, spissing av konseptene og rekruttering har skapt grunnlaget.

Målet om over 80 nye konsulenter har ikke Roald maktet. Rundt 30 er hva HP har klart å rekruttere. Da er 14 prosent vekst tilfredsstillende.

Sterk vekst

- Fra fjerde kvartal i fjor til fjerde kvartal i år har enhetsveksten i pc-er økt med 50 prosent, fastslår Roald.

Det er rammeavtaler med fylkeskommunene som skaper mye av veksten i pc-er. Totalt har HP avtaler til en verdi av nærmere 600 millioner kroner.

Markedsandelen på det norske markedet er 43,3 prosent for stasjonære, 41 prosent for bærbare ifølge HP. Det er basert på tall fra det norske markedsanalysefirmaet DMR.

Tallene varierer fra forretningsmarkedet til forbrukermarkedet. På bærbart er det omtrent likt, men på stasjonære er andelen mye større på forretningsmarkedet.

Fortsatt kjøper mange store virksomheter stasjonære pc-er til sine ansatte, ansatte som ikke tar jobben med på reise.

Skolemarkedet er viktig. I høst har det gått mange pc-er til skoler som et resultat av avtalene.

Mer bærbart

I løpet av året solgte HP 70 prosent bærbare, 30 prosent stasjonære. I de siste måneden i år vil fordelingen nærme seg 90 prosent bærbare tror HP.

- Veksten i forbrukermarkedet er på 209 prosent. Vi har tydelig truffet med kampanjen ”Personal Again”. Vi har truffet på prispunkt og Image, sier Eivind Roald.

Lekre pc-er, tøffe pc-er er hva HP tilbyr forbrukerne. Den mest avanserte hdx9070 med 20 tommers skjerm koster 21.000 kroner inklusive en spiller for HD DVD og Blue Ray.

Da får forbrukeren to platelagre hver på 160 GB, 2GB minne og Vista Home Premium. Skjermen sitter på en egen arm og kan vippes slik at brukeren er fornøyd med vinkelen.

Mer trykk

Men Roald ønsker seg mer trykk, trykk i markedet og trykk på papir. Med 65 prosent markedsandel på laser og 48 prosent på blekk er det tilbehør HP må tjene pengene på. Skriverprisene synker kontinuerlig.

Utskrift vokste med fire prosent, 14 prosent på tilbehør.

Avtalen med Oslo Kommune via partner Dropzone vil bidra. 14 millioner kroner over de neste to år er hva Roald ønsker seg fra flere.

På utskrift er det større interesse for sikkerhet og utsetting. Forskerne har sett begynnelsen av en ny trend hvor overtatte pc-er sender utskrifter til en skriver utenfor bedriften.

Om det betyr at utskrift først skjer ved autentisering på skriveren eller om selve utskriftsforsendelsen må krypteres før den skrives ut, tar ikke HP stilling til, men spørsmålet om utskriftssikkerhet reises.

I forbindelse med utsetting har HP overtatt all trykkingen til Aker Kværner over hele verden.

- Vi ser en trend i retning av outsourcing av utskrifts og kopitjenester. Kontrakten med Aker Kværner har en verdi på 110 millioner kroner, fremhever Eivind Roald.

Også de tradisjonell kopileverandørene skal HP konkurrere med til neste år, ikke bare leve side om side med. Den nye serien Edgeline, som er stor multifunksjonsskriver skal sørge for det.

Lagring i vekst

På utstyr er det industristandard tjenestemaskiner HP først og fremst leverer.

- Vi hadde 59 prosent vekst på Blades og er den ledende leverandøren. Det er en klar vridning mot blade-teknologi, påpeker Eivind Roald.

I tillegg leveres det mye lagring.

- Vi har solgt 12 PB lagring mot ni i fjor. Det inkluderer all slags lagring, sier Arild Saghagen senior produktsjef på lagring i HP.

I motsetning til 2006 hvor det ikke ble noen salg, har HP solgt ni av sin største datamaskin, Integrity Superdome, en maskin basert på Intel Itanium med HPs Unix HP-UX. En typisk kunde er Netcom.

På grunn av strømkrav, i flere tilfeller for dårlig strømtilførsel, blir strømsparende maskiner et salgsargument i de neste årene. Større maskiner som utnytter virtualisering vil derfor få økt interesse. HP har planer om ikke å være en sinke innen strømsparing.

Mest spennende er kanskje programvareområdet. På det feltet har HP sin største fortjeneste. Med en rekke oppkjøp det seneste året, Spesielt Mercury Interactive, har HP økt sin slagkraft på administrasjon av it-ressurser.

- Software vokser med 39 prosent. Vår markedsandel innen styring er på 31 prosent, hevder Eivind Roald.

Målet til HP sentralt er å foreta oppkjøp av programvarefirmaer med spissteknologi.

Forventningene til 2008 er store. Med inngåtte avtaler og bedre inngrep med store kunder på rådgivning rundt it-behov tror HP at det norske markedet også i 2008 vil være fremgangsrikt.

Les om:

Enterprise