Tøffere konkurranse fra BRIK-landene

Tøffere konkurranse fra BRIK-landene

Multinasjonale selskaper fra Brasil, Russland, India og Kina bruker en aggressiv oppkjøpsstrategi for å kapre markedsandeler i Vesten.

Vestens multinasjonale it-giganter må belage seg på sterkere konkurranse fra nye konglomerater basert i land som Brasil, Russland, India og Kina.

Det viser en ny rapport fra Capgemini og Cambridge University. Rapporten avdekker strategien bak nye multinasjonale selskapers suksess, og hva dette betyr for allerede etablerte internasjonale konsern.

Multinasjonale selskaper basert i såkalte kommende markeder representerer en reell utfordring for etablerte selskaper. Ofte starter de i det små som monopoler eller under sterk beskyttelse, for så å etablere seg internasjonalt. Disse nye kjempene har nå begynt å kjøpe opp selskaper i vesten.

LES OGSÅ: Indere danker ut IBM og Accenture

Tar markeder

Rapporten avdekker fire hovedtendenser. Globaliseringen åpner markedene for de nye multinasjonale selskapene, som utfordrer den tradisjonelle vestlige forretningsmodellen.

Oppkjøp og sammenslåinger blir i økende grad brukt som ekspansjonsstrategi av de nye multinasjonale.

Selskaper fra Brasil, Russland, India og Kina (BRIK – landene) vokser ved å tre inn i markeder med lave marginer og kan tilby produkter og tjenester til meget lave priser. Etter å ha etablert virksomheten i disse lavprofitt- segmentene tar de etter hvert over mer lønnsomme markedsandeler og etablerer seg på sofistikerte markeder.

Også utenfor BRIK-landene etableres det nye storselskaper. En økende gruppe nye multinasjonale selskaper er på fremmarsj, etablert i land som tidligere ikke har hatt mange internasjonale aktører.

– Denne rapporten belyser en utvikling som vil være viktig for norske selskaper å forholde seg til. Oppkjøp blir ofte brukt som taktikk av de nye multinasjonale. I en stadig mer global økonomi er det viktig å holde seg konkurransedyktig og kunne tilby innovative løsninger til kundene, sier Kjell André Engen, administrerende direktør i Capgemini Norge, i en pressemelding.

Les om:

Enterprise