Travle tider i Helsedirektoratet

Travle tider i Helsedirektoratet

IT-SJEFEN: Sidsel Nordhagen er omvendt fra Unix til Microsoft.

- Hva er den viktigste utfordringen din i jobben akkurat nå?

- Det er flere ting. Vi er i ferd med å sluttføre et prosjekt som går på overføring av it-støtte i Helseøkonomiforvaltningen fra Nav til oss. I tillegg er vi i en omorganisering som involverer den nye divisjonen Ehelse og ikt, så vi må få på plass arbeidsprosesser og ting vi ønsker med den. Ellers er det kontinuerlig modernisering og videreutvikling av våre eksisterende systemer.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg er ikke religiøs på dette, men vi har nok overvekt av Microsoft. Det er et resultat av valg i forhold til hva systemene skal gjøre. Selv kommer jeg fra Unix-verdenen, men har vendt meg til Microsoft. Jeg har mange dyktige medarbeidere, og så lenge de er komfortable og systemene gjør jobben, er jeg fornøyd.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Jeg synes det er et veldig nyttig, strategisk verktøy. Det er viktig å bruke det riktig. Man kan ikke outsource vekk ansvaret, og skal ikke undervurdere innsatsen man må gjøre selv ved å outsource.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Møter. Veldig mye møter. Jeg jobber mye strategisk om dagen, og er veldig mye med i prosjekter.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, vi har ikke noen fastsatte regler, annet enn at det i reglementet står at man skal bruke arbeidstiden til det arbeidstiden er til for.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Min avdeling bruker mest penger på prosjektet med å etablere it-støtte for Helseøkonomiforvaltningen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Enten Nina Aulie i Nav eller Harald Næss på Oslo Børs.

Hvem: Sidsel Nordhagen

Hvor: Helsedirektoratet

Hva: Offentlig virksomhet

Antall ansatte: Rundt 30 i it-avdelingen, rundt 600 i selve direktoratet

It-budsjett: Rundt 55 millioner

Enterprise