Tror Google Drive vil skape trøbbel

Tror Google Drive vil skape trøbbel

Nye lagringsløsninger gir bedriftene bekymringer. Det er lettere å blokkere Dropbox enn hele Google.

Det går sterke rykter om at Google endelig kommer med en bebudet løsning for filtilgang og synkronisering denne måneden. Det antas at mye av funksjonene i Google Drive vil være lik dem som finnes i Dropbox, men med større gratis lagringskapasitet.

Flere bekymringer

Bedriftene har ingen grunn til å se fram til dette. Det vil være nesten umulig for bedrifter å blokkere for bruken av Google Drive uten å ramme vanlige nettjenester som Gmail, Youtube eller Google Docs, sier en Forrester-analytiker til Computerworlds nyhetstjeneste.

- Den store forskjellen mellom Google Drive og løsninger som Dropbox eller Box.com er at de siste er drevet av små oppstartsfirmaer, og det å blokkere tilgang til deres tjenester har vært en enkel sak. Det er det ikke når det er en stor aktør som Google som står bak, sier analytiker Frank Gillett I Forrester.

Tvilsom blokkering

I teorien kan Google løse dette med å gjøre det enkelt å blokkere denne tjenesten alene. Det er det langt fra sikkert at giganten vil gjøre.

Det er manglende sikkerhet i overføring, tilgang og fjernlagring av potensielt sensitive data i datalager utenfor virksomhetens kontroll som er de store sikkerhetsbekymringene med slike filtilgangsløsninger. Innsyn i data, krypteringer og hvilke myndigheter som kan få tilgang til dataene er andre bekymringer.

- Ulempen med alle slike konsumentorienterte løsninger er at de vanskelig lar seg integrere inn i en gjennomtenkt sikkerhetstankegang med bedriftsgradering, poengterer Gillett.

Smarte bedrifter tar ansvar

Han mener bedriftene ikke bør ignorere det klare ønsket og behovet de vanlige brukerne har for slike løsninger, når de digitale enhetene blir mange og tilgangen er døgnkontinuerlig. Smarte bedrifter bør være i gang med å se etter slike løsninger som er myntet på bedriftsmarkedet allerede nå.

Like før påske lanserte Proact sin egen filtilgangsløsning, men med bedriftsgradert sikkerhet. Tidligere har One.com og Cortado lansert sine varianter av det samme. Slike løsninger som tar det enkle og liketille fra Dropbox over til den profesjonelle sikkerheten i en bedriftsløsning, kommer i flokk og følge til bedriftene. Det bør tas fordi brukerne fortjener det. Og bedriftene ikke kan blåse i det.

Enterprise