Tror på fortsatt Microsoft-monopol

Tror på fortsatt Microsoft-monopol

IT-SJEFEN: It-sjef i Molde kommune, Idar Flemmen, skulle gjerne brukt 800 000 kroner på noe annet enn Microsoft-lisenser, men det viser seg vanskelig.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Å strømlinjeforme driften og øke stabiliteten. Vi har fem fast ansatte, en ypperlig lærling og it-lærere som vi frikjøper for å drifte 1300 pc-er på administrativt nett og elevnett. Noen av de viktigste tiltakene akkurat nå er å oppgradere til Exchange 2007, flytte flere servere over på VMware og øke kapasiteten på Citrix terminalserver-farmene.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Det er ikke viktig hva jeg personlig foretrekker, for i dag bruker Molde kommune nesten helt utelukkende Microsoft Windows og Microsoft Office. Det er jo et dilemma at 25 000 innbyggere sender 800 000 kroner til USA hvert år for at saksbehandlere skal lagre, gjenfinne og utveksle dokumenter. Lisenskostnadene gir Linux et åpenbart fortrinn, men på operativsystem og kontorstøtte har Microsoft i praksis monopol i norsk offentlig sektor. Det hjelper ikke hvor mange snorer Heidi Grande Røys klipper over, det må en langsiktig, samordnet innsats på nasjonalt plan for å endre på det.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende

- Det er noen iboende vanskeligheter med outsourcing, men ingen gjør alt selv og vi outsourcer drift av internett og intranett. Det er også mange applikasjoner som vi etter hvert har tilgang til over internett Det er også en form for tjenesteutsetting.

- Outsourcing er en fin ting når du ikke har kapasitet eller kunnskap til å gjøre en oppgave selv. På den annen side er det ikke alltid lurt å gi bort klokka si for å betale 1300 kroner i timen for å få rede på tida. Det er også en bekymring at it-avdelinger som outsourcer mer og mer, gradvis mister realkompetansen som er nødvendig for å evaluere jobben som en proff tjenesteleverandør gjør.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg bruker godt over halvparten av tiden på drift og utføringsoppgaver. I tillegg er det litt administrasjon og strategitenking. Det er en kontinuerlig balanse mellom når skal du øse og når skal du ro.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- It er et viktig strategisk redskap, det endrer måten folk jobber og samhandler på. Vi bruker skatteinntektene til å understøtte virksomhetens strategi, it er ikke en verdi eller strategi i seg selv i kraft av å være it.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Geir Solli, eksellent it-mann og driftsansvarlig i Hafslund.

Les om:

Enterprise