TV-lisens i en ny tid

TV-lisens i en ny tid

KOMMENTAR: TV-lisens på nettbrett, PC og mobil. Svenskene er i ferd med å innføre det og Kulturdepartementet i Norge vurderer saken. Det er ungdom de vil ramme.

Jeg har to mobiler, ett nettbrett, to PCer og to TVer. Det er med stor angst jeg ser for meg en framtid der jeg må betale lisens for TV-titting på hver av de ulike terminalene. Du tenker kanskje at så gale kan det ikke bli.

Sverige på ville veier

Men faktum er at i Sverige har en domstol i Luleå nettopp besluttet at alle som har en datamaskin skal betale TV-lisens. I neste omgang skal nettbrett og mobiler omfattes.

Og den svenske Lotteriinspeksjonen vil også gjerne ha lisens av alle som har et lokalt nettverk (LAN) fordi det går an å bedrive spillvirksomhet i LAN.

Det er en kjensgjerning at et fåtall studenter og skolelever holder seg med egen TV og betaler lisens. En undersøkelse SiO Bolig har foretatt viser at bare 23 prosent av studentene i Oslo er aktive TV-brukere. Bare halvparten av studentene har egen TV.

Men de har alle mobil, nettbrett eller PC. Skulle det gå så galt at også slike terminaler blir lisensbelagt vil det bety kr. 2.680,56 ekstra i trange studentbudsjett. Det er ungdom mellom 18 og 35 år som vil bli rammet av en utvidelse av lisensordningen.

Avgiftskåthet

NRKs ledelse slåss for sin lisens. Med et regjeringsskifte til høsten er det uklart hva som skjer. Både Høyre og Frp. vil endre dagens orden, men på ulikt vis. Det er gode argumenter for lisens og tilnærmet breklamefrihet.

Jeg er selv betinget tilhenger av lisens fordi jeg føler meg nærmest voldtatt av reklame i de kommersielle kanalene. Jeg følger for eksempel. med på Tour de France. Det er godt TV for en sykkelinteressert, men det er en lidelse å bli utsatt for den samme reklamen gang etter gang, dag etter dag.

Hadde det ikke vært for opptaksmulighetene i de nye boksene som tillater meg å spole forbi mye av reklamen, hadde jeg kun sett på NRK. Misforstå meg rett: Jeg er ikke imot reklame, men mengden av den.

Men jeg er også mot offentlige ansatte byråkrater som bare har en jobb å gjøre: Finne på nye avgifter. Og dem, er det mange av.

Noen avgifter er til å fatte, men for eksempel den enorme dokumentavgiften på kjøp og salg av eiendom er ikke bare sterkt fordyrende. Den er en overlevning fra tider da en bolig kostet mye mindre enn nå. Det samme mener nok mange om NRK-lisensen.

Det er ikke enkelt å presse en ny virkelighet ned i en foreldet ordning. IPTV endrer hele bildet og ikke vet jeg hvilken av mine bokser som har en TV-tuner innebygd heller.

Jeg vil gjerne beholde en tilnærmet reklamefri almenkringkasting, men vi ville sterkt foretrekke at den ble finansiert over statsbudsjettet slik det nå skjer i Finland. Frykten for politisk styring som mange har, tror jeg enkelt kan motvirkes via langsiktige rammebevilgninger og klart regelverk.

Alternativt bør lisensen opprettholdes. Men skal det skje, må avgiftskåte byråkrater holde seg vekk fra avgifter på nettbrettene, PC-ene og mobilene. De som måtte prøve på lisens der tror jeg ufrivillig avliver hele lisensordningen.

Enterprise