U-land er søppelfylling for vestlig it-avfall

U-land er søppelfylling for vestlig it-avfall

Verden eksporterer miljøproblemer til Afrika og Asia gjennom elektronisk avfall, mener Greenpeace.

Ifølge en ny rapport fra Greenpeace dytter rike land sine problemer med elektronisk avfall over på utviklingsland ved å eksportere brukt elektronisk utstyr. Afrika og Asia har blitt søppelfyllingen for vestens elektroniske avfall, og arbeidere på fyllingene er daglig utsatt for en cocktail av giftige kjemikalier.

Kun 25 prosent av e-søppelet fra EU tas hånd om på skikkelig vis. 75 prosent, eller 6,6 millioner tonn, utgjør det Greenpeace kaller en ”hidden flow”, eller skjult gjennomstrømning. Det finnes ikke noe presis informasjon om hva som faktisk skjer med dette søppelet. I USA er kun 20 prosent av e-avfallet separert fra annet søppel og håndteres deretter. Greenpeace lurer derfor på hvor det blir av alle apparatene som går utenom returordningene.

- Å dumpe slikt avfall i Afrika og Asia er å eksportere miljøproblemer, sier kommunikasjonssjef i Grennpeace Norge, Bente Myhre Haast.

- Hva kan man gjøre med dette problemet?

- Lavere forbruk, og bedre håndtering av avfall og kontroll med eksport, er selvfølgelig viktig med eksisterende produkter, men som framtidig løsning er dette underordnet det eneste rette, nemlig å produsere elektronikk uten miljøgifter.

LES OGSÅ: Vil piske miljøsinker

Ifølge returselskapet Elretur er ungdommer verstingene. Kun hver fjerde i aldersgruppen 16 til 24 år benytter returordningen for elektronisk avfall. På landsbasis er Oslo og Akershus dårligst med ti kilo innsamlet avfall per innbygger. Likevel er gjennomsnittet her til lands atskillig høyere enn mange andre land, mye takket være oppegående returordninger. I Norge er gjennomsnittet på innsamlet elektronisk avfall 15 kilo per innbygger, mens kravet i EU er fire kilo.

Myhre Haast mener imidlertid at produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr har blitt mer bevisste på problemene i det siste.

- Men de har dessverre en lang vei å gå før de kan kalle seg grønne, konkluderer hun.

LES OGSÅ: Vil spare strøm og miljø

En organisasjon som prøver å gjøre noe med avfallsproblemene i fattige land, er Fair. Dette er en humanitær organisasjon som arbeider med utbredelse av it i u-land, og sikrer at eksportert utstyr blir tatt hånd om etter bruk. Organisasjonen samler blant annet inn maskiner fra privatpersoner og bedrifter, sletter data og sender containere med brukbart utstyr til fattige land. Når utstyret ikke lenger kan brukes, hentes det tilbake for gjenvinning.

Utenlandsansvarlig i Fair, Vegard Munthe, er enig med Greenpeace at situasjonen har bedret seg noe, men at det fortsatt er mye å hente.

- Det er fortsatt store problemer med denne typen søppel i Afrika, men det har blitt litt bedre fordi de har blitt flinkere til å si nei når det kommer ubrukelig utstyr. Hovedansvaret ligger her på eksportlandene, slår han fast.

Munthe eksemplifiserer med et problem organisasjonen har møtt på her i Norge.

- Det er mye vanskeligere å sende en container med brukt utstyr fra Kenya til Norge enn motsatt vei. Vi har måttet vente lenge for å få dette til, sier han.

Les om:

Enterprise