Uaktuelt med outsourcing

Uaktuelt med outsourcing

IT-SJEFEN: For Øyvind Kristensen i Fred. Olsen & Co er det ikke et alternativ å outsource. Eierne tillater det ikke.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi er inne i en rekke forskjellige områder, så det er viktig å synliggjøre mulighetene som teknologiinvesteringer kan ha å si for disse områdene. Også samhandling og kommunikasjon på tvers av selskapet står på agendaen, samt å etablere fremtidens retningslinjer for informasjonsforvaltning.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Det kommer an på hva slags løsninger det er snakk om. Vi bruker i veldig stor grad Microsoft, men "backoffice" er Linux dominerende. Der søker vi plattformer med større grad av sikkerhet.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Outsourcing er ikke et tema, ettersom det noe eierne ikke ønsker. De vil ha mest mulig kontroll internt. Vi som jobber med teknologien ser mulighetene outsourcing gir, men når vi vet hva deres holdning er, så er det ikke lett å gjøre noe med. Dessuten er it-avdelingen som et selskap i selskapet, som fungerer som en slags ASP hvor kunder kjøper tjenester av oss.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Prosjektene jeg allerede har nevnt, og å lande en god plattform som muliggjør synergier innen samhandling. Kravene fra samarbeidspartnerne blir stadig strengere, og det er viktig å imøtekomme kravene på en mer effektiv måte.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi har en ganske konservativ politikk. Vi ønsker ikke utartet bruk av sosiale nettverk, iallfall inntil vi ser at det gir en positiv jobbmessig effekt. Det er en kombinasjon av å stoppe uønsket trafikk, samt å gi råd.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Å lansere den omtalte plattformen er den største investeringen. Også går det mye til konsulentforbruk.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Lars Storaune i Schenker Logistics!

Enterprise