- Uheldig for markedet

- Uheldig for markedet

Harald Tellmann i ASP Norge mener det vil være negativt for kundene om Ergogroup kjøper Telecomputing.

Ergogroup har i flere år forsøkt å komme inn på markedet for mellomstore bedrifter, blant annet ved kjøpet av Allianse i 2006, men de har ikke lykkes skikkelig. Telecomputing har på sin side klart å bygge seg opp til en markedsleder i dette segmentet - i både Norge og Sverige.

- Telecomputing er den største aktøren i tjenester i markedet for mellomstore bedrifter. I så måte vil Ergo ved et eventuelt kjøp av selskapet få et godt fotfeste, sier Tellmann.

Det var Dagens Næringsliv som i dag skrev at Ergogroup har innledet samtaler med Telecomputings største eier, Sabaro Investments, for å overta eierandelen på 73 prosent i selskapet.

LES OGSÅ: Ergogroup vil kjøpe Telecomputing

Telcomputing er omtrent like store i Norge og Sverige.

- Om Ergo kjøper den største aktøren i markedet så vil det helt klart gå ut over mangfoldet - det er det ingen tvil om, sier Tellemann og fortsetter: - Konkurransesituasjonen blir dramatisk endret og et oppkjøp vil være negativt for dynamikken. Det vil være uheldig for kundene.

Tellmann mener en risiko ved at store selskapet kjøper mindre selskaper er at de som blir oppkjøpt kan miste sin identitet og nærhet til sine kunder.

- De store leverandørene må jobbe meget bevisst på hvordan de skal opprettholde en nærheten til kundene. Når det er sagt så er også Telecomputing blitt ganske store, sier Tellmann.

Harald Tellmann har også tidligere vært kritisk til de store it-selskapenes oppkjøpsraid og Computerworld hadde for to år siden en duell, mellom Tellemann og Terje Mjøs i Ergo Group, hvor problemstillingen var om oppkjøpsraidet i outsourcingsbransjen var til det beste for kundene.

Duellen kan du lese her: Hvor viktig er størrelsen?

Enterprise