Ukraina? Hæ??

Ukraina? Hæ??

KOMMENTAR: De fleste nordmenn vet nok mer om nivået til det ukrainske fotballaget enn hva de kan innen it.

Ukraina kom på det norske it-kartet da Endre Rangnes tidligere i år meddelte at EDB Business Partner hadde kjøpt brorparten av et ukrainsk konsulentfirma, Infopulse. De fleste nordmenn vet nok mer om nivået til det ukrainske fotballaget enn hva de kan innen it.

Offshoring er på alles munn. Norge har ikke it-kapasitet til å gjennomføre alle de prosjekter som er planlagt. Leverandørene søker hjelp i India, Baltikum, Sverige, etter hvert også i Ukraina og andre land i Øst-Europa. Gartner har nylig sluppet en analyse av de 30 mest aktuelle nasjoner som vi kunne bruke. Her er et sammendrag av hvordan Ukraina tar seg ut med Gartner-briller på.

Ukraina er ikke Langtvekkistan, det ligger ikke lengre unna enn Frankrike. De to land er omtrent like store. Det finnes 193 flyplasser i Ukraina, 35 av dem er godkjent for internasjonal trafikk. Landet ligger godt plassert mellom Europa og Asia. De har sitt eget språk, ukrainsk, men de fleste snakker også russisk. Engelsk er ikke så utbredt ennå, bortsett fra på universiteter, men det foregår mye opplæring.

Juridisk istid

Forretningskulturen ligger et godt stykke akterut. Verdensbanken vurderer Ukraina som nummer 139 blant 178 innen området "easy to do business with". Et offentlig finansiert program som kunne kalles eUkraina er dratt i gang. Ukraina forhandler med både WTO og EU om å bli medlem. Lovgivningen lider fremdeles under ettervirkningene av den sovjetiske istiden og ligger langt etter det som er gjengs i Vest-Europa.

Ukraina har 21-22 millioner innbyggere i arbeidsfør alder, omtrent ti ganger hva Norge har. 2,7 millioner studerer eller går på skole. Arbeidsløsheten ligger på norsk nivå, i følge offisielle tall. It-bransjen beskjeftiger 25 000 (en brøkdel av Norge), men antallet øker raskt. I år regner myndighetene med 30 000 nyutdannede it-kandidater. It-industrien er fragmentert, det er mange småselskaper og noen få med over 300 ansatte. Ingen av selskapene er kjent i utlandet. Polen, Russland og Tyskland bruker mye ukrainsk it-arbeidskraft.

It-infrastrukturen er så som så. Bare 12 prosent av populasjonen bruker Internettet. Telekommunikasjoner er underutviklet. Bredbåndisering pågår. Blant de 14 gamle østeuropeiske land ligger Ukraina på 12. plass, foran Kasakhstan og Aserbadjan. Det de har nok av er mobiltelefoner, takket være blant annet Kyvistar, som vi har lest så mye om. Tre av fire har mobil i lomma.

Utdanningssystemet er bra. Det finnes 94 offentlige og private universiteter og en mengde andre skoler. Alle kan lese og skrive. Ukraina bruker over 6 prosent av sitt BNP på utdannelse. Regjeringen blander seg i liten grad i undervisningens innhold.

Lave lønninger

Lønningene er lave, og det er selvfølgelig det store poenget. Typisk månedslønn til en it-fagperson ligger mellom 300 og 1 000 dollar, det vil si stort sett under 5 000 kroner. Det er billig å leie kontorlokaler selv om prisene stiger kraftig.

Det er problemer med den politiske stabiliteten. Alle husker vel den orange revolusjonen og alle rundene etterpå der Julia med de gule flettene og de to Viktorer spilte hovedroller. Korrupsjon er det mye av. Transparency International rangerer landet som nummer 118 blant de 180 land man holder øye med. Demokratiet er ca. ti år gammelt og ganske skjørt. Overgrep er ikke uvanlig. World Audit plasserer Ukraina som nummer 76 blant 150 land når det gjelder pressefrihet og på plass nummer 71 når det gjelder demokrati. Den ortodokse kirken har en sterk posisjon.

Lovgivningen henger etter. Å beskytte intellektuelle aktiva og data er kommet meget kort. Verdensbanken er bekymret for manglende respekt for lisensieringsavtaler, de plasserer Ukraina som 174 blant 178 land på dette området. Programvarepirater arbeider i stor stil, Ukraina er blant de ti verste steder for piratvirksomhet, blant annet sammen med Kina.

Analysen viser at Ukraina skal "koma, om inkje så brått". Vi har god bruk for dem, de har desperat bruk for oss, det vil si Vesten. Utgangspunktet er lovende, sett med norske øyne - lave lønninger, billige kontorlokaler og et godt utdanningssystem. Ikke så langt unna. Å etablere seg nå, i en tidlig fase, kan bety fortrinn om fem til ti år. Men det kreves sterke, motiverte ledere med tung erfaring i risikohåndtering, villig til å bo der, for å skape effektiv produksjon som monner, under såpass slitsomme rammevilkår. Finnes de?

PS: I 2012 skal Ukraina, sammen med Polen, arrangere VM i fotball. Det pleier å gi positive ringvirkninger.

hidas@online.no

Les om:

Enterprise