Umoe Consulting vil dele alt

Umoe Consulting vil dele alt

Relanserer selskapet med kunnskapsdeling som ny driver for vekst.

Umoe Consulting ble igjen som datterselskap i Umoe-konsernet, etter at resten av Umoe IKT forsvant til Atea. Nå er nye visjoner på plass, hvor en femte søyle er sentral: Kunnskapsdeling.

- Vi vil legge til rette for at kunnskapsdeling skal skjer internt og med kundene. Kundene skal få vite nok når vi har levert en løsning til dem at de kan gå videre på egen hånd. Det kan virke litt ”risky” når man lever av å selge timer, men vi tror det gir tillit og trygghet som gjør at de kommer tilbake til oss senere, sier avdelingsdirektør Nils-Roe Fjørtoft i Umoe Consulting til Computerworld.

- Slik generer vi verdier for de ansatte, gruppen og kundene. Dette vil i neste omgang generere verdier for eierne. Vi tror at en kunde som må velge mellom to konsulentselskaper som begge kan levere rett kompetanse, vil prioritere den som garanterer at kunnskapen vil deles med kunden.

Kunnskapsdeling som ressurs

Relansering til 2.0-versjonen av seg selv innebærer at alle som besøker hjemmesiden blir informert om at endringer er på gang. Dette gjelder også hjemmesidene, men de må vente ”til vi får tid”.

- Vi har med oss Umoe-navnet videre, og det klinger fortsatt godt. Vi har også en eier i Jens Ulltveit-Moe som deler visjonen om kunnskapsdeling og verdiskaping, sier Fjørtoft.

Han poengterer at dette ikke er noe de nylig har trukket opp av hatten. Visjonen har vokst fram som resultat av hva de ser at kundene ønsker. Det er også en observasjon av hvordan informasjonsmakt etableres i et kompetansesamfunn. Tidligere ble denne samlet hos den som hadde vært lenge i faget.

Nå kommer kunnskapen til den som deler kunnskapen sin. Den som deler, får kunnskap delt tilbake, som kan deles videre. Slik gror kunnskap mest hos den som er flink til å dele. Dette blir tatt inn som et spesifikt delmål i medarbeidersamtaler i Umoe Consulting. Den som deler, får bedre vurdering. Eller man får en oppfordring om å bedre seg.

- Foreløpig er det ikke tenkt at dette skal gi noen monetære resultater for den enkelte. Men et klapp på skuldra er undervurdert. En medarbeider som deler skal få dobbel gevinst, en kollega eller en kunde får hjelp, og sjefen ser og anerkjenner, forklarer Fjørtoft.

Les mer: Du blir mer og mer sosial på jobben

MS, SAS og SAP

Selskapet har 70 medarbeidere delt mellom Bergen og Oslo. I Oslo spisser de seg rundt å levere BI-løsninger med teknologi fra Microsoft og SAS Institute. De har også systemutvikling hvor løsninger rundt Microsoft Sharepoint er sterkt etterspurt. I Bergen har de et bredere tilbud hvor også systemutvikling med Java eller .Net og SAP-løsninger er med. Der er også aktiviteten høy knyttet til rådgiving og prosjektledere.

- Vi har for få folk i dag, og skal vokse både i resultat og antall ansatte i løpet av i år og i de neste tre årene, forteller Fjørtoft, uten å tallfeste hvor stor veksten skal bli.

Les om:

Enterprise