Ut med det gamle - inn med Microsoft

Ut med det gamle - inn med Microsoft

IT-SJEFEN: Bjørn Magnus Melbye har behov for enkle løsninger.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å gjennomføre de prosjektene vi har satt i gang. For eksempel nytt intranett og datavarehus, samt utvidelse av nettjenestene våre. Vi jobber kontinuerlig med å flytte interne tjenester ut til kundene.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg kom hit for tre år siden, og da var it-miljøet veldig preget av stormaskiner og IBM. Syns løsningene var lite fleksible, og vi har vært gjennom et paradigmeskifte til Intel-teknologi og Microsoft-plattform. Målet var en mer fleksibel plattform som gir muligheter for nye løsninger og tjenester. Dette har vært en forutsetning for å flytte prosesser ut til kundene. Vi er få i it-avdelingen og hadde behov for standardiserte og enkle løsninger.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Det syns jeg er veldig spennende. Men vi er betenkt i forhold til sikkerhetssiden hvor ting ikke er helt klarlagt - ikke minst det juridiske. Men vi ser på epost som et første steg. Og jeg tror det er mye å hente – ikke minst på kostnadssiden. Men siden vi er i finanssektoren må vi vente på lovverket.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker i hovedsak Microsoft. Vi er få på it og må standardisere – hadde vi vært store kunne vi nok lekt mer med forskjellige løsninger.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det å jobbe tett med forretningssiden på alle nivåer. Jeg sitter i ledelsen og er med på å lage strategier som danner grunnlag for it-prosjektene. Det er viktig å ha godt dokumenterte arbeidsprosesser før løsningene bygges. Da er det viktig å ha nær kontakt med brukerne. Jeg jobber mye med forretningsprosesser og forretningssiden. Erfaringsmessig har det vært investert mye verktøy rundt om kring drevet frem av it-siden - og det lykkes sjelden. Det er viktig å ha fokus på nyttig bruk av teknologi - på brukernes premisser.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til administrerende direktør.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Min etterfølger i Rikstoto, Kristian Gravdal.

Navn: Bjørn Magnus Melbye

Hvor: Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Antall ansatte: Totalt 155, åtte i it-avdelingen

It-budsjett: Rundt 15 millioner i året

Enterprise