- Utnytt konsulenttjenestene

- Utnytt konsulenttjenestene

Europeiske bedrifter ser ikke potensialet i konsulenttjenester. Nå advarer Canon mot å gå glipp av vekstmuligheter.

En ny undersøkelse utført av ICM på vegne av Canon viser at internt fokuserte organisasjoner bruker ekstern ekspertise på feil måte og dermed kan gå glipp av vekstmuligheter.

Rask vei til vekst

Undersøkelsen viser at både små og store bedrifter har en tendens til å bruke konsulenter for å forbedre interne prosesser fremfor på områder som nye forretningsmuligheter eller markeder.

- Konsulenter kan selvfølgelig se på interne prosesser, men de bør alltid ha fremtidige muligheter i tankene, mener Henrik Klemetsen, leder for Consultancy Services i Canon Norge.

Han oppfordrer til å bruke konsulentene i større grad til å å identifisere og løse bedriftens utfordringer og utnytte nye forretningsmuligheter.

- Se på digitalt innhold

Ifølge undersøkelsen mener 29 prosent av bedriftene at ekstern ekspertise er viktig for å lykkes, men under halvparten av bedriftene mener de de kan ha nytte av eksterne konsulenter på områdene innovasjon og endringsledelse.

- Organisasjoner må utnytte mulighetene i den voksende strømmen av digitalt innhold og ikke bare fokusere på forbedringer av viktige interne prosesser, men også se vekstmuligheter som kan bidra til å sikre fremtidig drift, oppfordrer Klemetsen.

Derimot mener 71 prosent av deltakerne at bedriften har størst utbytte av å bruke eksterne konsulenter på områder som prosessforbedring og innføring av ny teknologi.

- Undersøkelsen viser at organisasjoner er klar over nytteverdien ved bruk av konsulenttjenester, men at de ikke bruker den eksterne ekspertisen på riktig måte, sier Klemetsen i pressemeldingen.

Tro på 2011

Han tror derimot at 2011 kan bli et godt år for vekst i mange bedrifter.

- Den økonomiske nedgangen endret dagens bedrifter og har gjort dem mer effektive og bedre rustet for vekst i 2011, sier han.

Klemetsen håper derfor bedriftene ser fordelelene ved tjenestene som for eksempel å bruke eksterne konsulenter til å besvare spørsmål, løse problemer før de oppstår og avdekke nye muligheter som bedriften ikke har vært klar over.

- Konsulenthjelp kan være en rask vei til vekst hvis den brukes på riktig måte, avslutter han.

Enterprise