Utviklet for å jobbe sammen

Utviklet for å jobbe sammen

IBM leder an i integreringstrenden og har lansert Puresystem for de som vil forenkle med en integrert datamaskinløsning.

- Puresystem er designet for å hjelpe virksomhetene å fokusere på innovasjon ved å redusere tid og kostnader i det tradisjonelle datasenteret, sa Steve Mills, konserndirektør for maskin og programvare i IBM på lanseringen i april.

For Puresystem er IBMs start på en smartere datamaskingenerasjon.

Istedenfor å selge datautstyr i enkelte deler, leveres det en totalløsning.

Fortrinnet for kundene er at løsningen er designet slik at systemkomponentene jobber sammen mest mulig effektivt med minst mulig forsinkelse, basert på erfaring og ekspertise.

- IBMs nye initiativ Puresystem, representerer betydelig strategisk tenking. Dette er mer en vei enn et endelig mål. Fortrinnet er avhengig av hvordan systemene kan lære og tilpasse seg behovene, sier Rob Enderle, sjefsanalytiker i Enderle Group.

Konsekvensen er at mye tid og kostnader i it-avdelingen knyttet til integrering av maskinutrustning og programvare forsvinner. Til gjengjeld blir prisen høyere enn ved kjøp av maskiner, nettverk og lagring hver for seg.

Får bedre betalt

Ideen er at produsenten får bedre betalt, mens virksomheten får lavere kostnader på grunn av reduserte personellkostnader som er den dominerende driftskostnaden i de fleste datarom.

For IBM er dette helt nødvendig siden datamaskinsalget i første kvartal 2012 var skuffende med en tilbakegang på syv prosent.

Det skyldes først og fremst en omsetningssvikt på 25 prosent for IBM stormaskin, Zenterprise.

IBM er foreløpig mest opptatt av å snakke om mulighetene og den raske innkjøringen av Puresystem for produksjon, fremfor detaljene i datamaskinen som er nykonstruert med hensyn til datamaskiner, nettverk og lagring. Ifølge IBM vil tiden å klargjøre Puresystem for driftsoppgaver være en tredjedel av tiden å klargjøre andre av IBMs datamaskiner for bearbeiding.

Men basert på en vurdering har maskinen en bearbeidingskapasitet på 400 – 5.000 virtuelle maskiner med en listepris på 800.000 – 15 millioner kroner inkludert lagring og programvare. Gateprisen vil være noe annet. Men det er foreløpig. Pureflex vil vokse.

- Vi regner med å kunne levere systemer fra slutten av mai, sier Svein Trulsrud, seniorkonsulent i IBM.

Kompakt løsning

Ved å integrere det ypperste av teknologikomponenter blir datamaskinløsningen kompakt selv om den har betydelig bearbeidingskapasitet. Denne formen for å bygge et datamaskinsystem betegner IBM "Scale-In".

- Puresystem representerer en viktig forbedring i utviklingen av databehandling med sin innebyggete ekspertise og design basert på "Scale-In", fortsatte Steve Mills.

Hensikten er å redusere tid og kostnader for å klargjøre datamaskiner og produksjonsette nye applikasjoner og tjenester. Derfor har IBM en visjon om å dra nytte av beste praksis i form av programvare basert på mange års erfaring på en rekke bearbeidingsområder.

- Puresystem vil være til stor hjelp siden datafolk alltid har for mye å gjøre, sier Martin Ringel, arkitekt i IBM.

Det leveres en fullstendig datamaskinløsning med datamaskiner, nettverk og lagring tett integrert, hvor komponentene er designet for å jobbe sammen. Systemet administreres av et avansert styringssystem.

- Når du integrerer på denne måten kan du gjøre noe med management, gjøre det smartere, fortsetter Martin Ringel.

Andre generasjon

Puresystem er IBMs andre generasjon løsning på integrering. Første ble betegnet Cloudburst og kom i forskjellige utgaver like fra et totalt system, til programvare for eksisterende kunders datamaskiner, og konsulentassistanse for å tilrettelegge for en enklere løsning enn Puresystem.

I Norge er Cloudburst nærmest ukjent. Puresystem vil ikke forbli ukjent. Dette er tyvetallets stormaskin fra IBM basert på standarder og standardiserte komponenter som eksempelvis Intels prosessorteknologi.

Selv om løsningen er basert på standarder, er totalløsningen unik for IBM på samme måte som Exadata er unik for Oracle. Begge har samme filosofi; Programvare og maskinvare utviklet (Engineered) for å arbeide sammen. Mens Exadata er en databasemaskin, er Puresystem mer generell.

Derfor kommer Puresystem foreløpig i to versjoner Pureflex System som er en total datamaskinsløsning med styringsprogramvare, og Pureapplication System som består av Pureflex med applikasjonstjenester (Middleware) for å tilrettelegge og rulle ut applikasjoner meget raskt, eksempelvis web-applikasjoner.

Det er spesielt lagringssystemet som skiller Puresystem fra IBMs integrerte Cloudburst eller konkurrenten UCS (Unified Compute System) fra Cisco. UCS består av datamaskiner og nettverk tett integrert i kombinasjon med et styringssystem for integrering mot EMCs eller Netapps lagringssystemer.

Tre drivkrefter

Det er tre drivkrefter. For det første integrering med en design basert på "Scale-In". For det andre, utnyttelse av erfaring og ekspertise og for det tredje, forenkling ved at Flexsystem allerede er klartgjort slik at den er raskere å ta i bruk og benytter automatisert administrasjon.

Oppskrifter eller mønstre (Pattern) skal særlig få kunder interessert. Disse oppskriftene som er et applikasjonsgrunnlag, vil representere beste praksis for eksempel for salgsstyring (CRM, Customer Relationship Management).

På samme måte som oppskrifter varieres og tilpasses behovet med hensyn til mengde eller størrelse, vil parametre spesifisere detaljene i mønsteret eller dataoppskriften.

IBM vil levere oppskrifter, som databaseeffektivisering, basert på mange tiårs erfaring med bruk av datamaskiner. Videre vil programvareleverandører levere oppskrifter, eksempelvis salgsstyring, etter at disse er blitt sertifisert for Puresystem.

Dernest kan kunden selv utvikle mønstre for eget og andres bruk. For IBM ser for seg en oppskriftsbutikk hvor kunder kan skaffe seg applikasjonsgrunnlag basert på andres erfaring.

- IBM har laget Puresystem Center som er vår "Appstore", forklarer Per Robert Fjelly, senior it-spesialist i IBM.

Blått igjen

Blåfargen er tilbake. IBM som er kjent som "Store blå", kan endelig igjen levere blå datamaskiner. Det er frontpanelet på datamaskinen som er blått. Pureflex bygges inn i et 42 U standard nitten tommers kabinett hvor antall datamaskiner, nettverksytelse og lagring kan varieres.

I kabinettet monteres det inntil fire datamaskinchassiser på 10 U, 44,5 centimeters høyde. I disse monteres datamaskinene med nettverksmoduler og lagringssystemet som er IBMs virtualiserte lagringssystem Storwize 7000. lagringssystemet kan knytte til seg og virtualisere eksisterende lagringssystemer.

Datamaskinene plasseres vannrett, en eller to i bredden. Høyden er ikke lenger i U, men 2,5 tommer som er 6,4 centimeter. Det går 14 datamaskiner på 10 U, alternativt syv ved full bredde. Grunnen til vannrett plassering og grunnen til høyere maskiner er praktisk erfaring.

Man ønsker maksimalt med minne og maksimalt med tilkobling mot midtplan i datamaskinchassiset som viderefører nettverket til lagringsnett, brukernett, sammenkobling, strømforsyning og kjøling. Det benyttes Ethernet på 1 og 10 Gbit per sekund, Fibrechannel på 8 Gbit per sekund og Infiniband på 40 Gbit per sekund.

Tre datamaskiner

Datamaskinene betegnes X240, P260 og P460. Den første er basert på Intels teknologi med to Xeon E5-2600 med åtte prosessorkjerner og inntil 768 GB minne. Maskinen benytter Microsofts Windows Server eller Linux fra Redhat og Suse og de kjente virtualiseringprogramvarene.

P260 og P460 benytter IBMs egen prosessor Power 7 med fire eller åtte prosessorkjerner. Operativsystem er IBMs AIX, Power i, Redhat eller Suse. Fortrinnet til P460 i forhold til to P260 som har samme antall prosessorer, er at i P460 kan de fire prosessorene kombineres til å håndtere én stor applikasjon ved hjelp av symmetrisk multiprosessering, eksempelvis et forretningssystem fra SAP.

Men disse tre maskinene er bare begynnelsen. Det vil komme nye versjoner, både med Intels og IBMs egen prosessorteknologi. For i øyeblikket er Pureapplication en maskin som bare kjører Linux, enten Redhat eller Suse.

For Jeopardy benyttet IBM ti kabinetter med datamaskiner basert på Power7. Med P460 fås samme ytelse i fire kabinetter i Pureflex. Det viser hva design og integrering betyr.

Les om:

Enterprise