Valutasmell også for Superoffice

Valutasmell også for Superoffice

Superoffice legger frem gode resultater, men svekkes av en rekordsterk kronekurs.

Crm-leverandøren Superoffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i tredje kvartal. Kvartalsomsetningen økte med 17 prosent, driftsresultatet med 19,8 prosent og resultat før skatt med hele 33,8 prosent.

Et skår i gleden er svingningene i valutamarkedet. Den norske kronen har styrket seg betydelig i løpet av tredje kvartal, og en vedvarende sterk norsk krone vil også påvirke resultatene i tiden fremover.

- Over 70 prosent av omsetningen kommer utenfor Norge, og det er ikke til å unngå at den den sterke norske kronen har en innvirkning på tallene. Dette ser ut til å fortsette også i fjerde kvartal, skriver selskapet i en børsmelding.

LES OGSÅ: Nedgang for Norman

Det viktigste forretningsområdet for Superoffice er inntekter fra lisenssalg og vedlikehold, og den positive utviklingen som ble rapportert ved utgangen av andre kvartal har fortsatt. De totale inntektene fra lisenssalg og vedlikehold endte på 59,2 millioner kroner, en økning på 18,2 prosent, mens inntektene fra tjenester har økt med 20,6 prosent.

Selskapet ser positivt på utviklingen i de markedene som selskapet har egen virksomhet, men den kvartalsvise utviklingen vil variere noe avhengig av i hvilke kvartaler større kontrakter avgjøres.

Superoffice

Tall i millioner kroner

Q3 2007 *

Q3 2006

Omsetning

72

61,6

Driftsresultat (EBIT)

17

14,2

Resultat før skatt

19,2

14,3

* SuperOffice eJournal AS som ble kjøpt ved utgangen av juni inngår i 2007-tallene.

Les om:

Enterprise