Vekst for Eltek

Vekst for Eltek

Eltek økte inntektene med 26 prosent i årets andre kvartal, og omsetter nå for nærmere halvannen milliard kroner.

Ifølge selskapet er økningen på inntektene hele 38 prosent om man justerer for valutasvingninger. Økningen skyldes i stor grad oppkjøpet av Valere Power. Resultatet før skatt går opp i forhold til samme kvartal i fjor, men faller med 15 millioner kroner i forhold til årets første kvartal.

LES OGSÅ: Eltek-sjefen trekker seg

Eltek fikk et oppsving i salget i andre kvartal etter et sesongbetinget nedgang i første kvartal. Inntektene økte for både Eltek Valera og Nera Networks. I konsernet gikk det imidlertid dårlig for Neratel som hadde et betydelig fall i ordreinngangen.

Eltek produserer strømforsyning og transmisjonsutstyr til telesektoren. Selskapet har nesten 3000 ansatte, kontorer i 39 land og gjør forretninger i over 100 land. Eltek utvikler, produserer og markedsfører også løsninger for trådbaserte og trådløse nettverk, og leverer tjenester knyttet til dette.

ELTEK

Tall i millioner kroner

Q2 2008

Q2 2007

Omsetning

1413

1127

Driftsresultat

52

35

Resultat før skatt

51

24

Les om:

Enterprise