Vekst i omsetning, men svakere lønnsomhet

Vekst i omsetning, men svakere lønnsomhet

Kitron melder økte driftsinntekter i fjerde kvartal 2013, men lavere lønnsomhet på grunn av produktmiks.

Kitron ASAs driftsinntekter utgjorde 476,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2013, mot 462,4 millioner i fjerde kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) ble redusert fra 24,4 til 4,3 millioner kroner, ifølge en melding fra selskapet.

Resultat etter skatt ble minus 4,0 millioner kroner, mot pluss 27,9 millioner samme kvartal året før. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i fjerde kvartal var 51,0 millioner kroner, mot 84,8 millioner i samme kvartal 2012.

- Kitron viste omsetningsvekst i fjerde kvartal, men alt i alt var dette et svakt kvartal for oss. Det er ingen tvil om at lønnsomheten må og skal bedres. Det vil være ledelsens hovedprioritet i 2014. På den positive siden skal det også nevnes at vi har fått viktige kontrakter i fjerde kvartal, sier Dag Songedal, konstituert konsernsjef i Kitron.

Mens et høyt aktivitetsnivå gir økte driftsinntekter, skyldes lavere lønnsomhet skyldes produktmiks. Lavere ordreinngang i kvartalet reduserer ordrereserven, som ble svekket med 128,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 og endte på 718,1 millioner kroner.

Viktige kundekontrakter i Q4

Kitron har i løpet av fjerde kvartal fornyet avtalen med Maquet Critical Care AB, en del av Getinge Group. Husqvarna har også valgt å fornye avtalen med Kitron og har samtidig utvidet kontrakten til å omfatte flere produkter. Kitron har også fått sine første bestillinger fra Cassidian Optronics GmbH,.

Ordrene omfatter prototypeproduksjon av strømforsyningsmoduler til et av Cassidian Optronics siktesystemer. Isolert sett har ordrene fra Cassidian en begrenset omsetningsverdi for Kitron men de er en milepæl for Kitrons aktiviteter i Tyskland.

Produktmiks og Litauen

Reduksjonen i lønnsomhet for fjerde kvartal 2013 sammenlignet med 2012 skyldes delvis endret produktmiks og delvis kostnader knyttet til endret strategi vedrørende det ny-etablerte distribusjonssenteret i Litauen, som har vist seg å være mer kostbar og kompleks enn antatt. Det nye distribusjonssenteret er derfor nedlagt, heter det fra selskapet.

Sammenlignet med tidligere perioder har det også vært en negativ utvikling i produktmiks ved at produkter med lavere margin har hatt en økning. Samtidig opplever Kitron et sterkt marginpress både fra eksisterende og nye kunder.

Fremover forventer selskapet en positiv utvikling i det svenske og tyske markedet, noe som tilsier vekst i fabrikkene i Sverige og Litauen. Det forventes også vekst i Kina, mens utviklingen i det norske markedet er mer usikker.

Les om:

Enterprise