Vekst i omsetning, men svakere lønnsomhet

Vekst i omsetning, men svakere lønnsomhet

Kitron melder økte driftsinntekter i fjerde kvartal 2013, men lavere lønnsomhet på grunn av produktmiks.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kitron ASAs driftsinntekter utgjorde 476,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2013, mot 462,4 millioner i fjerde kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) ble redusert fra 24,4 til 4,3 millioner kroner, ifølge en melding fra selskapet.

minus 2012. kvartal skatt før. 51,0 i 84,8 mot samme året ble fra fjerde millioner millioner millioner kroner, kvartal kvartal 4,0 aktiviteter Resultat i etter pluss millioner 27,9 operasjonelle samme Kontantstrøm mot kroner, var

et men På Kitron i lønnsomheten kvartal, i oss. nevnes også svakt viktige alt positive sier dette den om Songedal, siden det fjerde fjerde vil i Kitron. skal har Dag ingen kvartal i kontrakter Det er være skal for var at ledelsens og vi tvil kvartal, bedres. viste konsernsjef 2014. - at alt i fått Det konstituert hovedprioritet må omsetningsvekst

ordrereserven, ble kvartalet reduserer Lavere skyldes endte skyldes Mens økte svekket kroner. med et og gir i millioner 2013 driftsinntekter, ordreinngang lavere på fjerde produktmiks. 718,1 lønnsomhet som aktivitetsnivå kvartal 128,9 millioner kroner i høyt

Q4 Viktige i kundekontrakter

valgt til også AB, sine Kitron Care med Getinge fornye fra produkter. Group. avtalen løpet i Cassidian å samtidig har Critical Optronics og har Maquet av flere har har kontrakten en fått første fjerde Kitron omfatte kvartal fornyet å del bestillinger Kitron utvidet med avtalen Husqvarna av GmbH,. også

omfatter i fra for Isolert men for omsetningsverdi prototypeproduksjon Cassidian sett en de Ordrene Optronics strømforsyningsmoduler er til en begrenset av Tyskland. siktesystemer. har av ordrene Kitron Cassidian aktiviteter Kitrons et milepæl

Produktmiks og Litauen

fjerde sammenli… i for Reduksjonen kvartal 2013 lønnsomhet

Les om:

Enterprise