Vet ikke om vi tjener på samhandling

Vet ikke om vi tjener på samhandling

Norske bedrifter er flittige brukere av samhandling, men dårlige på å måle effekten.

Konsulentselskapet Avanade, et joint venture mellom Accenture og Microsoft, har nylig gjennomført en undersøkelse om samarbeidsløsninger. Her går det blant annet frem at 64 prosent av respondentene her til lands bruker mer enn 11 timer ukentlig på samhandling.

- Norge er veldig høyt oppe når det gjelder bruksmengde sammenliknet med andre land, sier Florin Rotar, teknisk direktør i Avanade.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra over 500 toppledere, it-beslutningstakere og mellomledere fra de største selskapene i 17 land, deriblant Norge og Norden.

52 prosent mener samarbeid med kolleger gir best arbeidsresultat, mens åtte prosent mener at samarbeid reduserer effektiviteten. 40 prosent mener begge deler - det gir bedre resultater, men går ut over effektiviteten.

Videre viser undersøkelsen at de ansatte kan ende opp med å gi blaffen i å ta ansvaret for bestemte arbeidsoppgaver fordi det er lettere å spørre kollegaen. I Norge mener 60 prosent at de ansatte tar færre selvstendige valg enn tidligere.

Skjevt syn

Det blir interessante forskjeller når man sammenlikner hva folk faktisk har tilgang til i sin bedrift og hva de selv mener er viktigst. I Norge kan 52 prosent bruke lynmeldinger, 44 prosent har tilgang til nettforum, 36 prosent sosiale medier og 28 prosent har tilgang til wikier og blogger i jobbsammenheng i store bedrifter.

Samtidig er det faktisk ingen i Norge som synes wiki-tilgang er viktig, 44 prosent synes det er greit, mens 56 prosent synes det er helt unødvendig. Det er videre 40 prosent som synes blogger, deriblant mikroblogger som Twitter, er viktige.

Derimot mener 84 prosent at en bedriftsportal er viktig – som gjør oss til det mest portalelskende folket blant de spurte landene. Det er ikke er en sjel her til lands som synes en portal er bortkastet.

- Det er et skjevt syn på hva de ansatte får lov til og hva som anses som viktig, påpeker Rotar, som tror det beror på en generasjonskløft kombinert med ulikt syn mellom it-direktører og bedriftsledere.

Måles ikke

Grunnene for å innføre samhandling i stor grad basert på forventet økt produktivitet, tidsbesparelser, reduserte kostnader og reisekostnader. Rotar ble imidlertid overrasket over at så mange som 16 prosent implementerer samhandling fordi de ansatte venter det, og at også 16 prosent innfører det fordi kundene forventer det.

- Det har økt mye. Det tyder på at det er en ny generasjon inne i bedriften som forventer samhandling, sier han.

Samtidig er det bare fire prosent som innfører samhandling for å differensiere seg fra konkurrentene, og der har Norge – sammen med Danmark, og nesten sammen med Belgia, lavest prosentandel.

- Det betyr at samhandling har blitt «business as usual», mener Rotar.

Norge er sammen med Sverige og Sveits et annerledesland når det kommer til måling av kostnadsbesparelser. Bare 16 prosent her til lands oppgir at kostnadsbesparelser kreves målt. 48 prosent mener gevinsten er såpass åpenbar at den ikke trenger måles, mens 36 prosent oppgir at det ikke foreligger noe system for å måle besparelser.

- Her er det et markant skille mellom Norge og resten av verden. Det er bare 16 prosent som måler verdien, snittet i resten av verden er 40 prosent, sier Rotar.

Kultur & teknologi

Videre er det 44 prosent – undersøkelsens høyeste verdi – som sier at samhandlingsverktøy ikke behøver å betale for seg med tids- og kostnadsbesparelser. Med det ligger vi 23 prosentpoeng over verdenssnittet. Det er bare åtte prosent som innen 12 måneder må vise at samhandlingen har hatt verdi, den samme prosentandelen som i Danmark.

- Det er overraskende og ikke positivt. Man må forstå hva man sparer, mener Rotar.

Han mener bedrifter er nødt til å måle verdi, og vil ellers anbefale å fokusere like mye på kultur som teknologi blant de ansatte.

- Uten måling har man ikke mulighet til å forbedre seg, mener han.

Det er det Kelton Research som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Avanade. De teknologiske områdene som er definert innen samhandling i undersøkelsen, er epost, telefonkonferanser, videokonferanser, lynmeldinger, wikier, blogger/mikroblogger, nettforum, bedriftsportaler, intranett, team sites og felles dokumentlagring.

Les om:

Enterprise