Veterinæravtale til Know IT

Veterinæravtale til Know IT

Know IT Objectnet skal levere konsulenttjenester til Veterinærinstituttet.

Know IT Objectnet har inngått rammeavtale med Veterinærinstituttet om levering av konsulenttjenester innen prosjektledelse, kvalitetssikring, systemutvikling og programmering.

Selskapet ble vurdert som beste leverandør av de fem leverandører som fikk rammeavtale. Totalt var det 22 tilbydere i anbudskonkurransen.

Know IT Objectnet ble valgt på grunn av kompetanse innen moderne systemutvikling og selskapets tidligere bred erfaring fra liknende oppgaver.

Rammeavtalen går over to år med opsjon på to års forlengelse.

Viktig avtale

I en pressemelding sier administrerende direktør Erik Amundrud at Know IT Objectnet har ambisjoner om å bli en stor aktør innen utvikling og forvaltning av systemer innen Java og .NET, og at avtalen med veterinærinstituttet derfor er viktig for selskapet.

- Vi er stolte over å bli valgt som leverandør av konsulenttjenester til Veterinærinstituttet, sier han.

Enterprise