Veterinæravtale til Know IT

Veterinæravtale til Know IT

Know IT Objectnet skal levere konsulenttjenester til Veterinærinstituttet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Know IT Objectnet har inngått rammeavtale med Veterinærinstituttet om levering av konsulenttjenester innen prosjektledelse, kvalitetssikring, systemutvikling og programmering.

som ble rammeavtale. det leverandører Selskapet som var i leverandør vurdert de av fikk beste anbudskonkurransen. tilbydere Totalt fem 22

moderne kompetanse på tidligere av og erfaring grunn bred innen selskapets valgt fra Know oppgaver. IT systemutvikling liknende ble Objectnet

på to med over år to går opsjon Rammeavtalen forlengelse. års

avtale Viktig

Objectnet at Know administrerende I Amundrud IT … Erik sier direktør en pressemelding

Enterprise