- Vi må offshore for å overleve

- Vi må offshore for å overleve

It-bransjen må flytte risikoen til Asia og Øst-Europa, viser ny analyse.

For ti år siden herjet dotcom-krisen. For it-bransjen betydde det en bråstopp for både virksomhet, investeringer og nye it-studenter.

I fjor herjet finanskrisen. På nytt hadde it-bransjen en tung nedoverbakke. Men i motsetning til for ti år siden holdt lønnsomheten seg oppe for store deler av it-bransjen.

Det mener i alle fall Dan Vigeland i det nye norske selskapet Core Group. Sammen med Truls Unholt i samme selskap har Vigeland gått gjennom regnskapstall fra 352 norske programvareselskaper med en omsetning på fem millioner eller mer.

I rapporten "Analyse av den norske programvarebransjen" legger Unholt og Vigeland frem en rekke interessante konklusjoner. En av dem er at fortjenesten for programvarebransjen i Norge har vært bra gjennom den siste krisen.

- Vi ser at selv om veksten er borte, er marginene er på topp, sier Vigeland.

- Reelle tall

Han peker på to grafer i rapporten. Den ene viser "Bransjevekst fra 2000-2009", og dette for programvarselskaper i Norge med over fem millioner i omsetning. Grafen viser to daler. Den ene i 2002, da veksten var nede i minus 3 prosent. Den andre i 2009, da veksten var nærmest null. De andre årene viser veksten pluss fra mellom fem og 35 prosent.

Den andre grafen viser "Bransjemargin 1999-2009". Her er det bare én dal, i årene 2000-2002. Og mens bransjeveksten var null i 2009 var bransjemarginen likevel over 20 prosent, med unntak av 2007 - det høyeste i hele perioden.

- Mange andre rapporter er svært ofte basert på synsing. Denne rapporten er basert på fakta. Vi har gått gjennom tallene fra alle 352 selskapene i Brønnøysundregistrene, og disse tallene er reelle. Vi kan slå fast at norsk programvarebransje har kommet seg godt gjennom krisen, sier Vigeland.

Selv er han ikke i tvil om hva årsaken til at det har gått såpass bra for programutviklerne. Norske it-bedrifter har blitt bedre på å sette ut en del av jobben til lavkostnadsland, som betyr at risikoen ligger andre steder enn her i landet.

- Jeg mener helt bestemt at det henger sammen med at programvarebransjen har fått opp en fleksibel kostnadsstruktur. Gjennom offshoring flytter bedrifter risikoen til utlandet. I deler av Asia gikk 20 prosent av bedriftene konkurs over natta. De tok de hele smellen, sier Vigeland.

Redder arbeidsplasser

Fra undersøkelsen kommer det også frem at den samlede omsetningen på dette markedssegmentet har vokst fra 4,4 milliarder kroner i 1999 til 18,4 milliarder kroner i 2009. Derfor er det viktig at Norge tar vare på verdiskapningen.

- Vi ser at it-bransjen, og særlig programvaredelen, har blitt utrolig viktig for norsk økonomi. Derfor må norsk it-bransje ta innover seg at offshoring kan redde dem og norske arbeidsplasser.

Ifølge Vigeland er vi på vei til "Offshoring 2.0", hvor også små og mellomstore bedrifter setter ut arbeid til fjerne land. Noe som er helt nødvendig.

I første omgang så vi at de store internasjonale konserner bygget seg opp i Asia og Øst-Europa. Nå er det på tide at de mindre selskaper gjør det. Vi ser at alt for mange små bedrifter mangler ambisjoner og blir hengende på et visst nivå. Man må komme seg ut, både i utviklingen og med produktene sine, sier Vigeland.

Paul Chaffey i Abelia er nok ikke så sikker på at sammenhengen mellom de gode resultatene for programvareselskapene kan utelukkende baseres på økt utsetting av risikoen til lavkostnadsland. Les mer på neste side!

Les om:

Enterprise