Vil bli kvitt kontanter og papir

Vil bli kvitt kontanter og papir

NSB har ingen planer om å bli stående igjen på perrongen når it-toget går.

I 2004 kunne den norske jernbanen med brask og bram feire 150 års jubileum. Den aller første avgangen fant sted 1. september 1854 og turen gikk fra Oslo, eller Christiania som byen het på den tiden, til Eidsvold. Turen tok to og en halv time. I dag tar den 38 minutter.

Det har nå gått ytterligere fem år, og denne siste perioden har vært særdeles begivenhetsrik for Norges statsbaner, bedre kjent under forkortelsen NSB. Det har kanskje ikke skjedd all verdens med tanke på utbyggingen av jernbanelinjene, men på den informasjonstekniske fronten er det snakk om betydelige endringer. Spesielt med tanke på kundeinteraksjon og kjøp av billetter.

- Vi har hatt en klar strategi for selvbetjent salg, og i det siste har det tatt av. Nå er mer enn 50 prosent av alt billettsalg selvbetjent, enten over nett eller gjennom automater. For fem år siden var tallet langt under 30 prosent, forteller it-direktør Jan Christiansen i NSB.

Han begynte sin karriere i selskapet i 1997, og har dermed brukt mye av sin tid på å tilpasse NSB til den digitale tidsalder.

Endringer i organisasjonen

NSB eies 100 prosent av staten ved Samferdselsdepartementet, noe som skiller aktøren fra andre transportselskaper. Men det har skjedd mye med selve organisasjonen i løpet av de siste 15 årene. I 1996, ett år før Christiansen ble ansatt, ble NSB skilt ut fra Jernbaneverket og etablert som NSB BA. Målet var at Jernbaneverket skulle ta seg av selve jernbaneinfrastrukturen, mens NSB BA skulle ha operatøransvaret.

Åtte år senere, i 2004 ble NSB omgjort til aksjeselskap, mens det ble opprettet en rekke heleide og delprivatiserte datterselskaper. Blant de mest kjente er Nettbuss, landets største busstransportselskap, Cargonet for godstransport og Mantena for vedlikeholds- og verkstedstjenester.

Det er derfor vanskelig å beregne akkurat hvor mange som faktisk er ansatt totalt sett, men hvis vi regner kun i selve NSB AS ligger tallet på rundt 3000 personer. Tar vi med samtlige datterselskaper, er antallet rundt 10 000 ansatte.

Miljøprofil som bakgrunn

Med inntoget av internett som salgskanal har kundene blitt vante med å kunne kjøpe billetter når som helst på døgnet. Dette stiller strenge krav til oppetid, men gjør samtidig kundebehandlingen atskillig mer kostnadseffektiv.

- Nå kan kundene fornye månedskortene og kjøpe periodebilletter direkte på nettet. Kjøpet legges automatisk til ved første validering av billetten, fortsetter Christiansen.

Tog på nett og vellykket CRM-prosjekt. Les mer på neste side!

Les om:

Enterprise