Vil ha salgsboom med friprog

Vil ha salgsboom med friprog

Bouvet gjør Ontopia til fri programvare. Det byr på både ulemper og fordeler.

- Våre salgsfolk sier til oss at Ontopia er lettere å selge med åpen kildekode, sier Lars Marius Garshol, konsulent i Bouvet.

- Vi ser at det er etterspurt, det offentlige foretrekker åpen kildekode. Lisenskostnader har blitt et hinder, forteller Simen Somemrfeldt, avdelingsleder i samme selskap.

- Dessuten er det lettere når kundene selv kan finne feil i koden, og bidra. At det er åpen kildekode gjør det lettere å bruke blant annet i akademia.

Med på prosess

Forrige uke kalte Bouvet inn partnere fra både innland og utland for å redegjøre og debattere rundt sin avgjørelse om å gjøre emnekartprogramemt Ontopia til fri programvare med åpen kildekode.

- Det er en masse spørsmål som må besvares. Så vi har bedt partnerne og kunder om å bli med på prosessen, slik at vi kan diskutere ulike programmodeller og lisensmodeller, sier Sommerfeldt.

- Vi tror mange kunder og partnere har tanker og ideer. Vi spør: Hvordan kan det fungere best for deg?

Håpet er altså at kundene vil strømme til når lisenskostnadene forsvinner. Penger kan Bouvet og partnere hente inn på konsulentsiden.

Heller gås enn gullegg

Sommerfeldt og Garshol er ikke bekymret over avgjørelsen. De har hatt suksess ved å bruke denne strategien tidligere, da de åpnet sitt Ztm-system.

- Men det har jo vært diskusjoner her på huset i forkant av avgjørelsen, innrømer Sommerfeldt.

- Dere er ikke bekymret på at konkurrenter nå kan bruke deres produkt for å konkurrere?

- Det er som gåsa og gullegget. Det er gåsa som er mest interessant. Hvis konkurrentene våre begynner å se på våre løsninger, er det bra, da vokser markedet. Det spiller ingen rolle om flere spiser av kaka så lenge kaka vokser.

Alt skal være oppe og gå innen 2010, men hva synes partnerne? Og hva er egentlig Ontopia? Les på neste side!

Enterprise