Vil ha smartsourcing

Vil ha smartsourcing

IT-SJEFEN: Steinar Høier har jobbet 22 år i Troms Kraft og har vært it-sjef der de siste 17 årene.

- Hva er den viktigste utfordringen i din jobben akkurat nå?

- Den største utfordringen er vel å tilpasse it i forretningen som gjøres. Det handler om å skape verdier i de kontinuerlige endringsprosesser vi er i. Der er mye som skjer, nyetablering av selskaper og it-systemstøtte for det. Det skjer på forsjellige nivåer, som erp, rapportering, datavarehus, drift. Det er vår oppgave å sørge for opplevelsen av at "it matters".

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi prøver å foretrekke løsninger som fungerer godt og er lette å drifte. De skal gi en kommunikasjon både internt i konsernet og ut til partnere. Da blir det hovedsaklig Microsoft-løsninger. Microsoft gir ofte en mer standardisert løsning. Men vi har også andre løsninger, som Java-baserte portaler og vår datavarehus-løsning - som forøvrig vant en pris - er også basert på Java. Vi er på ingen måte religiøs i noen retning, men bruker de løsninger som er mest standardisert

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi ser på det mer som en aktivitet som skaper muligheter - smartsourcing. Vi bruker outsourcing hvor vi kan få noe ut av det. Vi har ITIL-baserte arbeidsprosesser, alt er satt opp som tjenester. Da bruker vi outsourcing som virkemiddel for å sikre kvalitet, leveranse og pris. Vi har satt ut en forholdsvis liten del, men det fungerer veldig bra.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Egentlig bruker jeg mest tid på kommunikasjon. Det handler om å sikre en forankring i forhold til verdiskapning. Altså, sikre at it leverer til forretningsideen. Men å kommunisere er toveis prosess. Det handler om å snakke og forklare, men også å lyte.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- På veldig mange måter, som BI, rapportering, datavarehus. Men også kundebehandling, portalløsningen, innenfor erp og bredbåndsvirksomheten vår. Det viktigste man gjør er å dokumentere verdiskapningen av it. Hele it-virksomheten ses som tjeneste, og reguleres gjennom interne forhandlinger med kundene. Da leverer vi it tilpasset kundenes behov, både i tjeneste og volum og pris. It må bli forståelig.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- It-sjefen ved Senteret for telemedisin, NST, Stein-Arne Igesund.

Les om:

Enterprise