Vil ikke ha krisekompetanse

Vil ikke ha krisekompetanse

Mangelen på it-konsulenter er stor. Likevel vil få norske bedrifter å hente erstatninger fra Sør-Europa.

Den norske konsulentbransjen er i en særstilling. Til tross for en finanskrise som legger mørke skyer over store deler av Europa går norsk konsulentbransje så det suser. I en ny rapport, utarbeidet av Abelia, kommer frem at de fleste konsulentvirksomheter ser svært lyst på fremtiden og regner med kraftig vekst årene fremover. I rapporten svarer hele 71 prosent av spurte konsulentbedrifter at de regner med vekst i 2012. For tredve prosent, eller tre av ti, ligger forventet vekst over ti prosent.

Det er rapporten «Konsulentbransjen – en forutsetning for et kunnskapsbasert Norge» som fremmer tallene.

Men veksten kommer ikke av seg selv. Som den største bremseklossen kan mangel på kompetanse i verste fall true veksten.

«Den mest kritiske vekstfaktoren fremover er knyttet til problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, særlig teknisk kompetanse og IT-kompetanse. 88 prosent av respondentene sier de har noen eller store problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft», står det i Abelia-rapporten.

Tradisjon i forskning

Samtidig har enorme mengder unge, utdannede mennesker i de søreuropeiske landene dårlige jobbutsikter på grunn av eurokrisen. Ifølge Abelias administrerende direktør, Paul Chaffey, burde utenlandske konsulenter kunne løse en del av problemene i Norge.

- Vi bør gjøre det enklere å importere mer arbeidskraft fra utlandet. Det kan være en ide at Norge ser mer på europeisk arbeidsformidling for å få tak i relevant kompetanse. Vi ser at det fungerer godt ved forskningsinstituttene som har tradisjon fra andre land, sier han til Computerworld.

Også Anne Cathrine Røste, ansvarlig for konsulentbransjen i Abelia og står bak rapporten, mener tiden er inne for norske bedrifter å være mer aktive i utlandet.

- Ja, jeg tro det kan være en god ide å lete lenger ned i Europa. Det kan være et av tiltakene som kanskje kan bidra til å løse problemet, sier hun.

Svaret er nei

Computerworld har tatt en telefonrunde for å høre om de store norske konsulentselskapene har tenkt å benytte seg av finanskrisen for å hente billig og godt motiverte it-arbeidere fra søreuropeiske land, som Hellas, Spania og Italia, som er arbeidsledige. Svaret er stort sett «nei».

- Å få tak i kompetanse er en av de desidert største utfordringene. Men nei, vi har ikke snakket om det å hente folk fra sør, sier Anders Lindgren i Steria.

Steria har kontor i Spania, og derfor kan landet være aktuelt for eventuelt samarbeid.

- Men hvis det er et tema er det mest folk fra Sverige vi er interesserte i. Uansett vil Hellas og Italia være helt uaktuelt, sier han.

Trenger norsk kapasitet

Også Bekks administrerende direktør Olav Folkestad er tydelig i svaret.

- Kort og greit, nei. Vi fokuserer på rekruttering på de norske universitetene, og vi har alltid en del utenlandske studenter. Vi har ikke sett ikke behov for ekstraordinære tiltak.

- Men er ikke kompetanse det mest kritiske?

- Ja, det er det. Det kommer litt an på hvor store vekstambisjoner man har, og hvor godt man lykkes med å få tak i tilgjengelig kompetanse i Norge.

- Så det er vil være nok kompetanse her i landet?

- Vi trenger bra utdanningstakt på de norske universitetene, og prestisje rundt it og data for å tilfange gode kandidater. Vi kan ikke kan ikke ha færre enn i dag, helst en god del flere.

Ifølge Folkestad er det vanskelig å jobbe som konsulent i Norge uten å kunne godt norsk.

- Våre konsulenter sitter ute hos kundene, det snakker man primært norsk. I offentlig sektor, som tar en stor del av kapasiteten, er det bare norsk.

Ser sør over

Åsmund Mæhle i Bouvet bekrefter at konsulentbransjen har problemer med komptanse.

- Vi kjenner oss igjen i rapporten. Det er litt merkelige tider, det står mye om finanskrisen i avisene, samtidig som vi opplever det motsatte i praksis. Vår største hodepine er å dekke etterspørselen.

Ifølge Mæhle har Bouvet vært innom tanken å hente kompetanse fra Sør-Europa.

- Vi begynner å se på sånne muligheter. Særlig i forhold til oljeindustrien der engelsk er hovedspråket, kan det være aktuelt. Samtidig er vi veldig opptatt av å jobbe tett på kunder, og lokalkunnskapen er veldig viktig.

- Men kan dere tenke dere å kontakte folk fra Sør-Europa direkte?

- Vi er vel egentlig i en posisjon der vi kan se på sånne muligheter

Gjennom eget selskap

Capgemini er et stort internasjonalt konsulentselskap med kontor i både Italia og Spania.

- Det er aktuelt for oss å benytte disse landene i våre leveranser. Capgemini-gruppen i Norge via Sogeti har nettopp startet et prosjekt i Spania hvor Norwegian outsourser sin it-testing til Spania. Et team på 4-5 konsulenter i Spania er nå i gang med ansvar for dette testsentret, svarer selskapets administrerende direktør Ola Furu i en epost.

-- Har dere tatt noen aktive skritt for å komme i kontakt med it-kompetanse fra disse landene?

- Transfer innen gruppen er alltid aktuelt. Vi har tett dialog med landene Italia og Spania. Jeg sitter i samme ledergruppe som sjefene for Spania og Italia i vår Europa-ledelse.

- Kan dere tenke dere å satse på å hente inn it-kompetanse fra Spania og Italia?

- Ja, det er aktuelt, men foreløpig tar vi ikke inn søkere som ikke allerede er ansatt i Capgemini-gruppen.

Les om:

Enterprise