Vil samle kirke-Norge til ett it-rike

Vil samle kirke-Norge til ett it-rike

Kirkeboken blir historie. Nå skal Den norske kirke rustes opp digitalt.

I dag er det mer eller mindre digitalt kaos i Den norske kirke (DNK). Det er ingen felles styring eller organisering av ikt-tiltakene. Det er ingen samordning. Ulike kirkeenheter skaffer seg ulike it-systemer for å løse de samme oppgavene, og sitter på ulike nett, alt kjøpt inn fra ulike leverandører.

Planen nå er å samordne det hele. Slagordet er at Norge skal samles til et ikt-rike. Noe av tanken er å basere seg på SOA, at systemene bygges opp kloss på kloss.

- DNK har ikke hatt noen samlet it-plan tidligere. Det har vært fragmentert ut fra enkeltbehov. Vi er jo ikke en vanlig organisasjon som styres fra toppen, vi har for eksempel rundt 1.240 menigheter med egne midler, sier prosjektdirektør Bjarne Neerland.

En rekke prosjekter

Han mener det er mye å hente på et it-fellesskap med felles infrastruktur, felles nettverk, samt felles programvare til de rundt 8000 som er ansatte i systemet.

- Drømmescenarioet er at de som har ulike verv også kan knytte seg opp på et felles nettverk. Da snakker vi titalls tusen brukere.

Neerland omtaler det gjerne som en helhetsarkitektur. Utredningen er allerede i gang, og fra 2011 til 2014 skal alt trilles ut som en rekke prosjekter i et helhetlig program.

- Vi lager plattformen nå. Om fire til fem år skal vi fremstå som kompetente og moderne, sier han.

Finansiering

Den ene hovedjobben er selve arkitekturen. En annen utfordring, som Neerland omtaler som den andre hovedjobben, er finansiering.

- Vi må få inn en grunninvestering og så finne en finansieringsmodell for drift og videreutvikling. Finansiering er egentlig det viktigste suksesskriteriet. Jeg tror det må bli et spleiselag, der staten må inn med noe.

Nettoverført gudstjeneste og Oslo-kirken har foregrepet begivenhetenes gang. Les mer på neste side!

Enterprise