Vil ta rotta på erp-gigantene

Vil ta rotta på erp-gigantene

Einar Broch i Lawson Norge, som er fusjonert med Intentia, vil utfordre SAP og Oracle på erp-markedet - men ingen av de to store skjelver i buksene.

Fusjonen mellom amerikanske Lawson og svenske Intentia er fullført. I Norge er selskapet identisk med gamle Intentia. Lawson hadde ingen organisasjon i Norge, eller i Norden for den saks skyld. Men de hadde noen få kunder her. Nå er prosessen med en felles produktstrategi  i full gang.

- Dette har vært en fornuftfusjon. Vi er nå posisjonert til å konkurrere mot de store, nemlig SAP og Oracle, sier Broch. 

Lawson hadde 90 prosent av sin omsetning i USA, mens svenske Intentia hadde akkurat den motsatt fordelingen - bare 10 prosent av omsetningen i USA. Det gjør fusjonen logisk, mener Broch.

- Vi er blitt en global aktør med muskler til å angripe nye områder, sier Broch.

Men Lawson er fortsatt et lite selskap. Ifølge tall fra IDC ligger selskapet godt under èn prosent av markedet for forretningssytemer. Broch tror likevel selskapet vil stå sterkere også i Norge - med Lawsons produktportefølje i ryggen.

Det er de mellomstore selskapene som var og er målgruppen til Intentia/Lawson. Dette markedet ønsker standardiserte industrispesifikke løsninger.

- Selv om størrelsen på en mellomstor bedrift varierer fra land til land, så er tankesettet ofte likt. Dette er selskaper som heller endrer sine prosesser enn å bruke store ressurser på å tilpasse applikasjonene. Og det er i dette markedet vi nå skal vokse, sier Broch.

Satser på helse

Nye Lawson skal fortsette å tilby alle tidligere produkter. Broch mener dette bygger opp under hans eget utsagn om den fornuftige fusjonen - med komplementerende applikasjoner. 

Intentias applikasjoner innen typisk varehandel, produksjon og logistikk blir samlet under navnet Lawson M3. Lawson S3 er navnet på applikasjonene fra den amerikanske delen av selskapet, som tradisjonelt har vært i offentlig sektor, bank og forsikring og helse.

- I Norge ser vi på helsesektoren som svært interessant. Vi vil nå analysere de amerikanske produktene for å se om dette er noe for oss, sier Broch.

- Har dere en organisasjon som kan klare å operere i det krevende helsemarkedet i dag?

- Nei, men dette vil vi vurdere å bygge opp. At vi finner oss en partner for å gå inn i helsemarkedet ser vi som en svært aktuell løsning, sier Einar Broch.

Trekker på skuldrene

De to desidert største selskapene på forretningssystemer er SAP og Oracle. Tall fra IDC viser at SAP i 2004 hadde en markedsandel på 8,5 prosent og Oracle nærmere fem prosent. Microsoft kommer på en tredjeplass med 2,4 prosent i et særdeles fragmentert marked med hundrevis av leverandører. At nå det nye Lawson skal bli en utfordrer for de store, tviler SAP og Oracle på. 

- Fusjonen mellom Lawson og Intentia endrer ikke erp-markedet, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle.

Han mener imidlertid at fusjonen virker fornuftig - i forhold til utviklingen i markedet.

- Men jeg kan bare referere til IDC som sier at svært mye av omsetningen vil gå til de store, også i årene fremover. Jeg vil bli overrasket om Lawsons produkter ville ha noen stor virkning i Norge. Det er nok Intentia-biten som må dra lasset, sier han.

Heller ikke hos SAP Norge er det noen frykt å spore. Svein Arne Lilleløkken, som er salgsdirektør - forventer vekst i erp-markedet fremover, og tror SAP vil vokse mer enn markedet.

- Lawson har kun vært representert i begrenset omfang, og vi forventer derfor ingen endring i konkurransesituasjonen. Vi konstaterer bare at Intentia ikke lenger har en nordisk lokal virksomhet.

Mange aktører - få nye kunder

Løvvik mener det finnes få nye, store kunder i det norske markedet.
 -- Antallet nye caser er ikke stort. Årsaken til dette er de store investeringene som ble gjort rundt år 2000, og når typisk levetid er ti år, blir det mindre investeringer nå, sier han. 

Men markedet endrer seg. SOA (service oriented architecture) er i vinden og preger hvordan forretningssystemene blir bygget. I første omgang skjer dette gjennom ny drakt for å kunne utveksle informasjon.

-  I neste omgang må man lage forretningssystemer mer komponentorientert fra starten av. De fleste må da skrive om applikasjonene. Da er det en fordel å være stor for at utviklingskostanden skal kunne fordeles på flest mulig. Her vil nok en del mindre aktører kunne får problemer, sier Løvvik.

Les om:

Enterprise