Vil videreutvikle Opensolaris selv

Vil videreutvikle Opensolaris selv

Entusiaster er lei av å vente på Oracle og lager sitt eget operativsystem.

Helt siden oppkjøpet av Sun for over ett år siden har det hersket uvisshet om hvordan Oracle vil håndtere teknologier som Java, operativsystemet Solaris og den åpne varianten Opensolaris.

Spørsmålet er om Oracle vil fortsette å støtte arbeidet med å få ut åpne produkter som er gratis, om selskapet vil forsøke å styre kundene til betalingsprodukter eller i verste fall avbryter abeidet med Opensolaris.

Nå har tilhengere av det åpne operativsystemet tatt saken i egne hender og begynt arbeidet med en egen variant, en såkalt "fork", av Opensolaris, skriver Computer Sweden.

Illumos

Navnet på det nye operativsystemet er Illumos og prosjektet frontes av Garrett D'Amore, teknologidirektør i Nexenta, et selskap som utvikler åpne lagringsløsninger. Ifølge D'Amore er hensikten med Illumos, foruten å gjøre seg uavhengig av Oracle, å sørge for at det finnes en variant av Opensolaris som er helt åpen i alle deler.

Oracle er imidlertid invitert til å delta i prosjektet, som skal bygge på kjernen i Opensolaris og fylle på med et egne klassebibliotek, åpne driverrutiner og så videre.

D'Amore vil ikke kalle Illumos for en distribusjon, han ser på det som et grunnlag hvor man igjen kan utvikle ulike distribusjoner på toppen, men det er ikke klart hvilken lisens eller hvilke lisenser Illumos skal slippes under.

Kjørbar versjon

Illumos skal både kunne kjøres på X86, AMD64, Vmware og etter hvert også Sparc.

Det finnes allerede en kjørbar versjon av Illumos, men med deler som ikke er åpne. Prosjektet har ikke fastsatt noen dato for når en helt åpen og fullstendig versjon skal foreligge.

Enterprise