Virtualisering fra Kongsberg til Korea

Virtualisering fra Kongsberg til Korea

It-sjefen: It-sjef i Kongsberg Automotive, Jan Myrene, skal rulle ut 18 VMware-servere, fra Kongsberg til Korea.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Den største utfordringen vi har nå er å rulle ut VMware-servere på alle våre siter worldwide. Det betyr fem i Norge, to i Sverige og USA og en i Polen, Tyskland, Frankrike, England, Mexico, Brasil, Japan, Korea og Kina. Dette gjør vi for å kunne konsolidere serverparken, som etter hvert har vokst til nesten 240 servere. Målet er å redusere antallet med 20-30 prosent, i tillegg til at vi skal kunne ta unna for nye prosjekter som er forventet å utgjøre ytterligere 40-50 servere.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi foretrekker Microsoft fremfor Linux

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi outsourser kun drift av vår SAP-løsning. Denne består av kun 20-25 servere, og blir for oss en så liten del at vi ikke ser at vi selv kan bygge opp noen kompetanse på det. Alt annet drifter vi selv worldwide fra Norge og Sverige. Med andre ord, outsourcing er bra innen noen områder og en plage på andre.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Min jobb er delt omtrent i to mellom ledelse og teknologiutvikling innen it-drift.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Vi bruker it strategisk innen alle våre områder som utvikling, lønn/regnskap, administrasjon, produksjon, salg og markedsføring.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Neste gang skal Oddvar Kaasa, driftssjef ErgoRunit AS Kongsberg, svare.

Les om:

Enterprise