Viser seismikk på nettbrettet

Viser seismikk på nettbrettet

Nå kan geofysikere jobbe fra sofaen. Tilbyr tilgang til oljeverktøy fra datarommet.

Det er alltid prosjekter på gang for å finne nye oljefelt for å vurdere om muligheter til å ta ut mer av eksisterende felt. Det krever ofte ekstra ressurser. Det er mulig å få tak i fagfolk innen geofysikk, geologi og reservoaringeniører som kan bidra som ekstra ressurser. Det går an å legge til rette for arbeid i hjemmet selv om den kraftige datautrustningen er et annet sted.

Forutsetninger for virtuell

Forutsetningen er en virtuell arbeidsstasjon. Fortrinnet er større sikkerhet og mindre vekt. Sensitive oljedata går ikke tapt når brukeren ikke må bære rundt på en kraftig arbeidsstasjon med datagrunnlaget og avansert grafikk.

Forutsetningen er et datarom med fellesmaskiner som virtualiserer den kravstore arbeidsstasjonen. Forutsetningen er en kommunikasjonsprotokoll som sikrer og effektiviserer datakommunikasjonen.

Datasentralen Network Scenario i Skien har tilrettelagt for virtualisering av arbeidsstasjoner for oljefagfolk. Maskineriet benytter grafikkprosessorer for å få nødvendig ytelse og kan tilby oljeprogramvare som Schlumbergers Reservoir-programvare Petrel. Dermed kan en fagperson sitte hjemme og jobbe som om vedkommende var på jobben.

Den virtuelle arbeidsstasjonen krever en grafikkprosessor i datarommet, programvare for virtualiseringen og en smart overføringsprotokoll.

Med programvaren Horizon View 5.3 i kombinasjon med Vsphere 5.5 og Vcenter 5,5 har Vmware lagt til rette for at brukeren får en arbeidsstasjon å jobbe på. For at det ikke bare skal være en virtuell pc må maskinene i datarommet være utstyrt med avanserte grafikkort.

Med protokollen PCOIP (PC over IP) kan grafisk fremstilling av seismikk sendes til det verktøyet brukeren har for hånden enten det er en arbeidsstasjon, et nettbrett, en pc eller en tynn klient. Selv på en smarttelefon er det mulig å vise resultatet selv om kvaliteten på resultatet ikke kommer like godt frem som på en stor visningsskjerm.

Komprimerer og krypterer

- Med PCOIP er det mulig å tilby en virtuell arbeidsstasjon remote, sier Jan-Arve Hansen i V12N Consult.

Jan-Arve Hansen har mange års erfaring med VDI (Virtual Desktop Infrastructure) fra forsvaret og er en foregangsperson på å jobbe fjerntilkoblet. Kravet for å jobbe med tunge oppgaver er PCOIP fra det kanadiske selskapet Tadici.

Protokollen PCOIP sørger for komprimering og kryptering av de grafiske dataene og dekomprimering og dekryptering på mottakssiden. Tadici har derfor utviklet en elektronikkbrikke for protokollen. Vmware har programvare for protokollen.

Jobber brukeren direkte mot en fjerntilkoblet arbeidsstasjon kan den og brukerutstyret begge benytte Tadicis elektronikkbrikke. Er det en fellesmaskin som virtualiserer arbeidsstasjonene må det benyttes programvare for PCOIP, men brukerutstyret kan ha en brikke, når det benyttes en tynn klient eller en nullklient. En tynn klient har ofte en nettleser, en nullklient mottar bare det grafiske bildet.

- Vi har hatt et godt samarbeid med V12N Consult i mange år. Fujitsu var derfor villig til å låne ut nødvendig datamaskiner for å prøve ut løsningen. Konkurrentene ville ha betalt, sier Dag Melheim, salgsdirektør i Fujitsu.

Ekspertise på Vmware

Det er Jan-Arve Hansen som med sin betydelige ekspertise på Vmware har tilrettelagt løsningen. Hans kjennskap til protokoller og grafikk har gjort det mulig å lage en løsning hvor bearbeidingen skjer i fellesmaskinen og hvor resultatet tegnes opp grafisk på brukerens skjerm uten at den har krav på noe grafikkort.

Fellesmaskinen benytter avanserte grafikkort fra Nvidia med to grafikkprosessorer og 8 GB minne. Programvaremodellen for grafikkbearbeidingen er Nvidias Cuda.

- Vi kjører en grafikkprosessor per virtuelle maskin, påpeker Jan-Arve Hansen.

I løsningen fra Fujitsu benyttes en tynn klient, i form av en nullklient som ikke engang kan kjøre en nettleser. Klienten forstår bare protokollen PCOIP og tegner dermed opp det bildet den blir presentert.

Enterprise