Visma med nye rekordtall

Visma med nye rekordtall

Årets andre kvartal ble Vismas beste noensinne, og det fjerde rekordkvartalet på rad.

Visma forbedrer både omsetning og resultat sammenliknet med samme kvartal i fjor. Den organiske omsetnings-veksten justert for valuta er på 13,2 prosent. EBITDA-marginen endte på 17,3 prosent.

- Veksten skyldes god utvikling i de markedene Visma opererer i, samt økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan, i en pressemelding.

Økt omsetning i alle divisjoner

Visma har gode resultater innen alle foretningsområder, og kan vise til fortsatt spesielt god fremgang for outsourcingstjenestene i andre kvartal. Den svært positive trenden fortsetter, med en omsetningsvekst på 27 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2007.

Expert-kjeden inngikk i andre kvartal 2008 en strategisk storavtale med Visma om kjøp av komplett butikkdataløsning. Avtalen skal etter planen omfatte over 1000 Expert-butikker i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Baltikum. Avtalen er en av Vismas viktigste enkeltkontrakter noensinne og et viktig ledd i begge selskapers nordiske satsning.

Strategiske kjøp

I løpet av andre kvartal 2008 kjøpte Visma Notus Systemer AS i Norge og ble med dette ledende leverandør av IT-systemer for arbeidstidsplanlegging og turnushåndtering til norske kommuner. Visma kjøpte også 4Field Oy, finsk utvikler av mobile løsninger. Dette kjøpet føyer seg inn i rekken av aktiviteter rettet mot å tilfredsstille en stadig økende etterspørsel etter nettbaserte applikasjoner og systemløsninger for trådløse enheter.

Moan har tro på gode resultater også videre utover i 2008.

- 2007 var tidenes rekordår for oss. Men vi tror 2008 blir enda bedre og forventer meget sterke resultater, sier Moan.

Visma

Tall i millioner kroner

Q2 08

Q2 07

Omsetning

782,6

681,3

Driftsresultat

104,1

76,2

Resultat før skatt

59,2

36,4

Les om:

Enterprise