Web 2.0: It-sjefen mister kontrollen

Web 2.0: It-sjefen mister kontrollen

Web 2.0 brer om seg, men er ikke uten utfordringer for it-avdelingene. Ikke kjemp i mot, er rådet til analyseselskapet Forrester.

En undersøkelse utført at analyseselskapet Forrester - Web 2.0 Social computing dresses up for business - konkluderer med at mange it-avdelinger er i ferd med å adoptere Web 2.0-teknologi. Ulike applikasjoner – blant annet for samhandling og kommunikasjon – tas i økende grad i bruk også i større bedrifter. Det mener analytikerne i Forrester er en god strategi, så lenge det skjer i et tempo som er avpasset selskapets behov.

Rundt 15 prosent av it-beslutningstagerne i studien (selskaper med over 500 ansatte) forteller at de ansatte i selskapet har benyttet løsninger som blogger, wikis og RSS (really simple syndication) til bedriftsformål. I gjennomsnitt har 27 prosent av selskapene allerede gjort formelle investeringer i alle disse tre teknologiene, og ytterligere 16 prosent har vurdert det. 89 prosent oppga at de så fra begrenset til betydelig verdi fra bruken av blogger, wikis og RSS.

Skygge-it

Undersøkelsen konkluderer imidlertid også med at uautorisert bruk av slike applikasjoner øker. Dette fenomenet kalles på engelsk ofte for ”shadow it”. Det vil si it-bruk i bedriften it-avdelingen ikke kjenner til. Dette er utfordrende for de it-ansvarlige som må finne ut om denne bruken utgjør en sikkerhetsrisiko, blant annet vurdere fare for at sensitiv informasjon kommer på avveie.

LES OGSÅ: Web 2.0: Velsignelse eller forbannelse?

- I myldret av ikke registrert it-bruk er det ofte vanskelig å finne ut hva som utgjør en trussel for sikkerheten eller personvernet, sier Rob Koplowitz til Computerworld CIO.

Koplowitz vil likevel ikke dramatisere. Forrester anslår at uregistrert it-bruk ligger på mellom tre til åtte prosent av den totale bruken. Det er altså ikke snakk om voldsomme tall.

- Men tallet kan naturligvis være høyere. Uautorisert it-bruk vises per definisjon ikke på radaren til it-sjefen. Det beste han eller hun kan gjøre er å lete etter bevis og ta det derifra, sier Koplowitz.

Ta kontroll

For å unngå en ad hoc-tilnærming til web 2.0 mener Koplowitz it-avdelingene bør prøve å få oversikt over hvilke applikasjoner de ansatte har tatt I bruk. Isteden for å forby bruken er det hensiktsmessig å utarbeide en it-strategi for hvordan de kan innlemmes i bedriftens øvrige portefølje.

Det hindrer utviklingen av et konfliktfylt miljø mellom it-avdelingen og den øvrige virksomheten og bidrar til at de it-ansvarlige kan utarbeide strategier for testing, bruker-regler og opplæring.

- Det blir stadig vanskeligere for it-avdelingene å kontrollere hvilke verktøy de ansatte bruker i sine daglige aktiviteter. Det er i alles interesse at man har en strategi for å finne ut hva som skjer og deretter tilbyr at autorisert alternativ, sier Koplowitz.

Les om:

Enterprise