Windows 2000 fases ut

Windows 2000 fases ut

Om ti måneder stopper Microsoft all support til Windows 2000 Server.

Fra og med 13. juli 2010 vil det ikke lenger finnes noen vanlig support til Windows 2000 Server. Brukerne vil fra den datoen henvises til Knowledge Base og diverse brukerforum.

I tillegg skal supporten til Windows Server 2003 og Windows Server 2003 R2 gå fra ordinær til utvidet.

I praksis betyr dette at det vil komme sikkerhetsoppdateringer og at betalingssupport vil vedvare. Vanlige oppdateringer vil kun bli tilgjengelig for dem som er medlem i Extended Hotfix Support, Premier Support eller Software Assurance, heter det på selskapets Windows Server Weblog.

På bloggen avsløres det også at det ikke kommer noen service pack 3 til Windows Server 2003.

- Vi har fått henvendelser fra kunder og partnere om det er behov for Service Pack 3, men det kommer ingen SP3 fra Microsoft, slås det fast.

Les om:

Enterprise