Yara gjødsler Intellisearch

Yara gjødsler Intellisearch

Kunstgjødselgiganten Yara ruller ut Intellsearch-løsning i femti land.

IntelliSearch har inngått en kontrakt med kunstgjødselgiganten Yara International. Avtalen omfatter benyttelse av IntelliSearch Competitive Intelligence som sentralt verktøy for overvåkning og analyse av markedstrender.

Etter en pilot- og evalueringsfase vil Yara rulle ut Intellisearch-verktøyet for å overvåke markeder verden over. Løsningen vil benyttes til å identifisere viktige hendelser og markedstrender innen teknologi, pris, etterspørsel og konkurrenter.

- Målet er at dette vil lette tilgangen til faktagrunnlaget i våre beslutningsprosesser, sier Dag Tore Moe, direktør for markedsanalyse i Yara, i en pressemelding.

Avtalen innbærer bruksrett, installasjon, konfigurering og pilotering av IntelliSearch Competitive Intelligence og utgjør en millionverdi i norske kroner.

- Vi er fornøyd med at Yara innfører IntelliSearch Competitive Intelligence som sentralt overvåknings- og analyseverktøy. Deres valg illustrerer viktigheten av å skape konkurransekraft gjennom overvåkning av markeder lokalt og globalt, sier Harald Jellum, administrerende direktør i Intellisearch.

Enterprise