Ypper til strid om apps

Ypper til strid om apps

I blodtåka om Android eller Apple leverer best apps glemmes alternativene.

Oracle er oppmerksomme på hvilke muligheter som ligger i web-apps for mobiler. De varsler opprustning, i første omgang for Java Platform Micro Edition (Java ME).

- Oracle er i ferd med å gjøre ferdig forbedringer til Java Platform Micro Edition (Java ME). Denne versjonen er tilpasset små enheter, sa Adam Messinger, en av lederne av utviklingsavdelingen for Fusion Middleware i Oracle, til Computerworlds nyhetstjeneste.

Tre milliarder muligheter

Java har fordelen av at de fleste nettlesere og mange plattformer støtter det. Oracle anslår at rundt tre milliarder digitale enheter globalt støtter miljøet. Det er også slik at en av tre mobiltelefoner som selges selv her i teknologiglade Norge ikke er en smarttelefon. Men de har 3G og nettleser.

- Om man har en strategi for å ta i bruk mobile verktøy, må man ha et skarpt skille mellom app-er for bedriften og app-er som er beregnet for konsumenter. For forretningsapplikasjoner er web-apps best, fordi de kan integreres med bedriftens webstrategi.

Dette sier Edgeir Vårdal Aksnes, utviklingsingeniør i Visma.

Han påpeker at det er mange gode utviklere for web. Hos Visma har de to jevnstore miljøer, de som utvikler for Java og de som utvikler for .Net-plattformen. De arbeider opp mot kundene avhengig av hvilken infrastruktur de har og hvilke mobile enheter det er snakk om.

- Det viktigste er å tilpasse applikasjonene slik at de kan tolke fingerstrøk og –trykk, og at de er tilpasset mindre skjermer. Oppløsningen for forskjellige enheter bør settes i server, slik at rett CSS (Cascading Style Sheets) gir rett skjermoppløsning tilpasset enheten.

Mobil-web glemmes fort

I gjeldende mobilstrategiutvikling er mobil-app-er det store "summeordet" og hypen.

- Den største utfordringen er at bedrifter glemmer at det er mulig å velge mobile web-apps istedenfor plattformspesifikke app. Dette bør vurderes helt strategisk, og tidligst mulig i prosessen, sier web-designkonsulent Andreas Johnsen i Bouvet.

Han holder blant annet kurs i utvikling av mobiltilpassede sider.

- En stor fordel med å jobbe med web på mobiltelefoner, framfor i ordinære pc-miljøer, er at det gjerne er helt moderne nettlesere i mobilene. De støtter etter hvert nyere utgaver html og CSS, og er optimalisert for håndholdte enheter og skjermer. I pc-miljøer er man endelig ferdig med at Internet Explorer 6 som "gulv". Men det betyr bare at IE7 har tatt over. Denne gamle web-arven sliter ikke mobilene med.

Mareritt med plattformvalg

Johnsen peker på at om man velger mobile app-er, så velger man også et antall plattformer å utvikle for. Og med ditto språkmiljø. Alt fra Symbian med C++/Qt og Android med Java til utfordrer Apple med sitt Object C-språk.

- Det er klart at man kan se utviklingskostnadene for flere apps på flere plattformer som en pr- eller markedsføringskostnad. Man "må" ha en app. Men dette er en hype fordi alle snakker om mobile apps. Det er på linje med at man tidligere "måtte" være på internett med egen hjemmeside, poengterer Johnsen.

Han understreker imidlertid at valget ikke står mellom traust web mot frisk app.

Hybrider er mulig

Det er også mulig å lage fornuftige hybridløsninger. Det er for eksempel mulig å lage en web-løsning, som deretter pakkes inn i en app for en ønsket plattform.

- De spesielle hensynene som må tas for mobile web-apps er at de må utvikles for rask nedlasting over mobile nettverk, være tilpasset mindre skjermer og ta hensyn til begrenset batterilevetid gjennom effektiv strømbruk.

Johnsen ser at ting kan ta tid i bransjen. Han minner om hvor man var for ti år siden, midt i wap-hypen og i starten av 3G-utrulling.

- For ti år siden ble jeg intervjuet av Computerworld, og da snakket vi om mulighetene som lå i mobilweb og utvikling av applikasjonene. Først nå er alle mulighetene vi snakket om da mulige, sier Johnsen.

Enterprise