Ephorma kapret Nord-Trøndelag

ErgoEphorma har inngått en omfattende avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om å levere en løsning for økonomistyring.

 Avtalen har en verdi på 3,8 millioner kroner første år. Leveransen inkluderer budsjett, økonomi, elektronisk fakturabehandling og innkjøp.

Det ligger også inne en opsjon på lønns- og personaladministrasjon.