Epost dyrere enn telefon

Epost dyrere enn telefon

Det koster dobbelt så mye å besvare en kundehenvendelse som kommer inn via epost, i forhold til via telefon.
Det er en svensk undersøkelse som viser at epost-henvendelser fra kunder er blitt en dyr fornøyelse for mange selskaper.

Selskapet Verksamhetsutveckling har undersøkt 40 store selskaper, hvorav mange i bank-verden. Resultatene viser at det i gjennomsnitt er dobbelt så kostbart å besvare epost-henvendelser enn en kunde som ringer inn til kundesenteret. Grunnen er at spørsmål som kommer inn på epost ofte ikke kan besvares med en gang, men krever at selskapet må komme tilbake med utfyllende informasjon.

Ifølge Svenska Dagbladet forsøker nå mange svenske bedrifter å gjemme unna epost-adressen på web-sidene for å presse kundene til å bruke telefon. Dette i kontrast til de senere års praksis med å framheve epost-adressen som et ledd i selskapets markedsføring. Mange har også oppfattet epost som gunstig fordi den asynkrone kommunikasjonsformen gjør det lettere å jevne ut topper i trafikken fordi kundene ikke forventer svar med en gang.

Bruken av epost varierer naturlig nok fra bransje til bransje. Ikke uventet er nett-butikker mer positiv til bruk av epost enn "vanlige" virksomheter.

Bedre søkefunksjon og liste over vanlige spørsmål er blant tiltakene stadig flere bedrifter nå legger mye arbeid i for å redusere antallet kundehenvendelser.

Den svenske undersøkelsen viser at en gjennomsnittlig kundebehandleren klarer å håndtere 60 telefonsamtaler og 30 epost i løpet av en dag.