Epost-kampanje for dødsdømt

I oktober 2001 ble 35-årige Safiya Hussaini dømt til døden ved steining.
I oktober 2001 ble 35-årige Safiya Hussaini dømt til døden ved steining, men en internasjonal protest i regi av Amnesty International bidro til at hun fikk saken opp på nytt, noe som førte til at hun ble frikjent.

Tre dager før Hussaini-saken ble avgjort, ble en annen kvinne, 30 år gamle Amina Lawal, også dømt til henrettelse ved steining.

Hun er dømt for er å ha født et barn utenfor ekteskap, og venter nå i fengsel i Nigeria på at dommen skal fullbyrdes. Amnesty International oppfordrer verdenssamfunnet til å protestere og har tilrettelagt en web-tjeneste for dem som vil si de Nigerianske myndighetene sin mening:

http://www.mertonai.org/amina/OpenLetter.htm