Epsons velsmurte papirmølle

Epsons velsmurte papirmølle

Da nye Bislet Stadion ble åpnet, satt Epson i kulissene og sørget for at arrangører, deltakere og presse fikk papirene sine påskrevet.

Til sammen femten laserprintere dekket behovet for papirutskrifter under Bislet Games. Lekene ble arrangert i Oslo den 29. juli i sommer, og markerte åpningen av den nybygde Bislet Stadion.

Epson-printerne var plassert på tre ulike steder, og betjente både pressens behov for dokumentasjon, som deltakerlister og resultater - og arrangørens sekretariat som blant annet stod for mottak og registrering av utøvere.

I løpet av to intense timer under stevnet ble det produsert mer enn 4.000 A4-sider.

Effektiv klynge

I tillegg til installasjonen på Bislet, var det en egen funksjon for pressen på Hotell Plaza i Oslo sentrum og en velkomstfunksjon på Gardermoen. Dermed kunne utøvere og medier registrere seg allerede ved ankomst på flyplassen.

Under selve arrangementet var Bislet Games-arrangøren opptatt av å kunne lage mange kopier på kortest mulig tid. På presserommet på selve Bislet ble det derfor valgt et oppsett med tre Epson EPL-N3000 i en klynge-løsning.

- Vi anbefalte cluster for å slippe en masse store, tunge kopimaskiner, forklarer Bjørn Inge Bergestuen i Epson Norge.

Hvis en stopper

De sammenkoplede printerne kan fungere på to forskjellige måter. I såkalt cluster-modus vil utskriften fordeles mellom printerne slik at en jobb på tretti sider ville printes med ti sider på hver av de tre skriverne.

I duplikatmodus derimot, vil den samme jobben skrives ut i sin helhet på hver skriver samtidig, og det var denne løsningen som ble mest brukt på Bislet.

Dersom en av printerne skulle svikte eller gå tom for toner, ville de øvrige printerne fortsette uavbrutt mens man bytter den som feilet - en operasjon som bare tar et par minutter.

- Men stopper en kopimaskin med mulighet for 160 til 200 sider i minuttet, ja da stopper det, påpeker Bergestuen.

Nødvendig papirarbeid

Epsons cluster-løsning gir mulighet til å sette opp inntil åtte skrivere på samme enhet. Skriver nummer én fungerer som master og det settes et kort inn i denne skriveren. Master-printeren konfigureres med ip-adressene til de resterende skriverne. Inntil sju skrivere kan koples til en master.

Det ble til sammen brukt sju Epson EPL-N3000 på selve stevnet, inkludert en på Hotell Plaza. Disse har en utskriftskapasitet på 35 ark i minuttet. I tillegg var åtte EPL-6200N-printere i bruk som små lokale lasere både på stevnet, Plaza og Gardermoen.

- Men hvorfor må alt ut på papir når informasjonen like gjerne kunne distribueres online?

- Grunnen til dette er at det er en del land som ikke innehar teknologien, derfor kjøres løpet likt for alle, forklarer Bjørn Inge Bergestuen.

Under Bislet Games ble det levert en mappe til alle i hele pressekorpset etter at hver øvelse var avsluttet, samt en komplett oversikt da hele stevnet var ferdig.