Ergo leverer økonomi til Vesterålskommunene

Vesterålskommunene Andøy, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes, har denne uken inngått en kontrakt med ErgoGroups datterselskap ErgoEphorma om leveranse av nytt økonomisystem.

Den siste av kommunene i Vesterålen, Bø, har opsjon dersom de velger å tiltre kontrakten i løpet av 2004. Kontrakten omfatter system for lønn/personal, fakturering/innfordring, regnskap/budsjett, samt elektronisk fakturabehandling. Avtalen innebefatter kjøring av systemene mot sentral maskin (ASP). Kommunene har siden januar arbeidet med å forberede innføringen av nye økonomisystemer etter at det ble klart at de gamle systemene ville bli faset ut fra 2004.

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt etter oppdrag fra rådmannsforum i Vesterålen, med personal- og økonomisjefer som prosjektgruppe. Det har blitt utarbeidet felles kravspesifikasjon, og anbudet har vært utlyst som EØS-anbud med bistand fra innkjøpstjenesten i Nordland fylkeskommune.

-- Det kom inn fem anbud. Anbudet fra ErgoEphorma ble etter en grundig vurdering gitt beste karakter ut fra de tildelingskriteriene som var satt. Disse gikk på brukervennlighet/funksjonalitet, samt pris, skriver Vesterålskommunene i en pressemelding.

-- Flere kommuner gjør som Vesterålskommunene og går sammen om felles administrative løsninger. Felles økonomiløsning gir mulighet for å samarbeide på tvers av kommunegrensene, samt at man får et bredere fagmiljø, sier Svein H Syversen, administrerende direktør i ErgoEphorma.

Kommunene trekker i pressemeldingen frem at det har vært økonomisk mer fordelaktig å forhandle sammen, enn hver for seg.

-- Vi har oppnådd lavere pris på investeringer og årlig drift fordi vi behandles som en stor kommune, i stedet for fem mindre. Ved at kommunene nå har valgt felles programvare for økonomisystemene, er mulighetene til stede for økt interkommunalt samarbeide, skriver de i pressemeldingen.

Kontrakten har en økonomisk ramme på vel 4,5 millioner kroner i investeringer og vel 1,6 mill.kroner i årlig drift.