ErgoGroup drifter strømbørsen

Energibørsen Nord Pool Spot har valgt ErgoGroup som it-driftsleverandør.

Nord Pool Spot AS har valgt ErgoGroup som driftsleverandør. Avtalen har verdi på ca. fem millioner kroner over 3,5 år, med opsjon om ytterligere to år, ifølge en pressemelding.

Nord Pool Spot AS driver en markedsplass for handel og oppgjør av energikontrakter. Nord Pools kunder er produsenter, meglere, distributører og store konsumenter.

Evne og vilje 

- ErgoGroups infrastruktur og erfaring fra drift av forretningskritiske løsninger, gjorde dem selvskreven som mulig leverandør. Da vi erfarte deres vilje og evne til å imøtekomme våre ønsker og behov var valget enkelt for oss, sier Karri Mäkelä, it-sjef i Nord Pool Spot.

- ErgoGroup tilbyr NPS skalafordeler på drift, samt et markeds- og leveranseapparat spesielt tilpasset mellomstore virksomheter. Vi er godt fornøyd med at NPS har valgt oss som driftsleverandør og ser frem til et langsiktig samarbeide, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.