ErgoGroup kjøper 210 ansatte fra Ementor

ErgoGroup kjøper 210 ansatte fra Ementor

Ementor og ErgoGroup har inngått avtale om at ErgoGroup kjøper 100 prosent av aksjene i Ementors outsourcingsselskaper i Norge og Sverige for inntil 200 millioner kroner.

Ementor overfører sine outsourcingsvirksomheter i Norge og Sverige til to nyopprettede selskaper og selger 100 prosent av aksjene i disse til ErgoGroup med virkning fra 15.november 2005. Verdi på transaksjonen er inntil 200 millioner kroner.

Selskapene som nå overtas av ErgoGroup omfatter outsourcingsavtaler med totalt 175 kunder i Norge og Sverige. Virksomhetene hadde i første halvår 2005 en omsetning på 119 millioner kroner og ca. 210 ansatte.

Avtalen omfatter ikke Ementor Danmark eller virksomheter ved Ementors regionskontorer i Norge.

Utfyller hverandre

Det er i forbindelse med salget inngått en strategisk samarbeidsavtale mellom Ementor og ErgoGroup. Ementor vil være ErgoGroups foretrukne partner innenfor leveranse og integrasjon av infrastrukturløsninger og ErgoGroup vil være Ementors foretrukne partner på drift/outsourcing.

Kjøpet av Ementors outsourcingsvirksomhet er en viktig del av ErgoGroups offensive satsning mot å bli en totalleverandør av IT-driftsløsninger til mellomstore virksomheter.

- ErgoGroup og Ementors outsourcingsvirksomhet utfyller hverandre godt og oppkjøpet styrker ErgoGroup som driftsleverandør i det norske og svenske markedet. Samordning innenfor tjenesteproduksjon og utvikling av nye tjenestekonsepter gir mulighet til økt lønnsomhetsforbedring. Samtidig har selskapene inngått et spennende partnerskap som vil styrke begge selskapers tjenestetilbud til kundene, sier administrerende direktør Terje Mjøs i ErgoGroup AS.

- Beslutning om salg av outsourcing virksomheten i Norge og Sverige er et ledd i den pågående restruktureringsprosessen i Ementor. Jeg er trygg på at vi har funnet en god løsning for våre eiere, kunder og ansatte. Denne avtalen er en god industriell løsning for begge selskaper og gir oss mulighet til å styrke vår posisjon og fokusere på vår kjernekompetanse innenfor infrastrukturløsninger, sier Jo Lunder, konsernsjef i Ementor ASA.

Mer om saken her: Administrerende direktør Terje Mjøs om konsekvensene av oppkjøpet.