Ergogroup omsetter mest i Norge

Ergogroup omsetter mest i Norge

Ergogrup har størst omsetning, mens Logica vokste mest på forhandlersiden. Se listen med de 20 største.

IT-Bransjen har i siste utgave av bladet gått gjennom de 300 største aktørene i kanalen, og sett på hvilke distributører og forhandlere som gjorde det bra i 2008.

På forhandlersiden hadde Ergogroup den største omsetningen i landet tett fulgt av EDB Business Partner og med Atea på en tredjeplass. Tallene om omsetning er hentet fra innleverte årsregnskap til Brønnøysund. It-selskapene organiserer driften på ulik måte. Noen har selvstendige norske selskaper eid av et konsern, mens andre føre driftsinntekter fra andre land inn i det norske regnskapet.

28 prosent fra utlandet

Ergogroup er som sagt det største it-selskapet på forhandlersiden målt etter omsetning i Norge. Men tallene fra Brønnøysund inkluderer også inntekter fra utlandet. Hvis man trekker fra de 28 prosent av omsetningen som de selv oppgir kommer fra andre land, er omsetningen 4,096 milliarder kroner i Norge. Det gjør dem akkurat større enn EDB Business Partner som omsatte for 4,056 milliarder kroner i sitt norske selskap.

Mens EDB gikk tilbake på omsetning, så ikke finanskrisen ut til å påvirke Ergogroup i fjor. De greide å øke omsetningen i fjerde kvartal med 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Det er like under de 13 prosent som omsetningen økte med totalt for 2008. Resultatforbedringen var også god med en vekst på 47 prosent. Det ga en driftsmargin på 6,55 prosent.

Tyngre i 2009

Etter de to første kvartalene i år er Ergo-ledelsen skuffet over resultatene, og varsler tøffere sparetiltak. Administrerende direktør Terje Mjøs trekker i Computerworld frem en ny Posten-avtale som gir Ergogroup mindre uttelling, lavkonjukturen i Sverige samt en forsinket driftsavtale som som hovedgrunner til de labre resultatene.

Les mer: Ergogroup sparker flere ansatte

Med en nedgang i omsetningen på 14 prosent for segmentet drift og infrastrukturtjenester, har Ergo første halvår en driftsmargin på bare 0,5 prosent, mot 6,1 prosent i fjor.

- Salget har vært tilfredsstillende, men kontraktene tar jo tid å sette i drift. Realiteten er at marginene på drift er alt for dårlige, forteller Mjøs.

Vekstvinner Logica

Både EDB og Ergogroup har mye av omsetningen fra it-drift, mens Atea er stor på infrastruktur. Den som vokste mest av de 20 største i 2008 var Logica. De hadde en vekst på 29,4 prosent fra året før og havnet på niendeplass med en omsetning på rett under milliarden. Med 55 millioner i driftsresultat hadde de en margin på 5,6 prosent.

Nå vil de også bli tredje størst på it-drift. Grunnlaget for driftsleveranser i Norge er overtagelsen av Siemens Business Services. Det gir kundene tilgang til tre datasentre i Norge.

Les mer: Logica vil bli den tredje store

Her er listen over de 20 største på forhandlersiden:

De 20 største på forhandlersiden

Selskap Omsetn 2008 Omsetn 2007 Endring Driftsres Margin
1 Ergogroup 5 689 245 5 620 963 1,2 % 372 716 6,6 %
2 EDB  4 056 419 4 077 962 -0,5 % 209 717 5,2 %
3 Atea 3 325 651 2 891 643 15,0 % 121 517 3,7 %
4 Accenture 1 579 994 1 509 826 4,6 % 116 031 7,3 %
5 Umoe IKT   1 507 022 1 509 826 -0,2 % -49 399 -3,3 %
6 Capgemini       1 151 411 984 166 17,0 % 79 638 6,9 %
7 Tieto       1 161 000 1 086 068 6,9 % -8 000 -0,7 %
8 Komplett 1 053 000 991 953 6,2 %
9 Logica       978 191 756 234 29,4 % 54 898 5,6 %
10 Steria   675 041 653 946 3,2 % 52 757 7,8 %
11 CSC       629 242 595 562 5,7 % 61 935 9,8 %
12 Bouvet   565 374 447 687 26,3 % 69 531 12,3 %
13 MPX 509 731 506 222 0,7 % 13 597 2,7 %
14 Datametrix   436 287 372 603 17,1 % 14 777 3,4 %
15 Thales  384 879 433 363 -11,2 % 14 649 3,8 %
16 Intelecom 370 353 412 048 -10,1 % 53 445 14,4 %
17 NDS 364 425 388 497 -6,2 % 18 005 4,9 %
18 Crayon   355 001 240 957 47,3 % 27 564 7,8 %
19 Otrum   343 979 401 830 -14,4 % -26 179 -7,6 %
20 Avenir   283 701 266 132 6,6 % 23 520 8,3 %

Tall tusen kroner.